BB Gruppen

HELT DIGITAL VARDAG FÖR TEKNIKER OCH SÄLJARE MED HJÄLP AV APP

BBGruppen har implementerat ett nytt digitalt affärssystem som nås via en mobil-app.
Deras tekniker använder den för att få en bra översikt av planeringen, men också som ett verktyg ute på fältet. Numera hanterar de arbetsordrar, tidsrapportering, material och annat de använder i sin vardag digitalt

Vad som motiverade oss till digitalisering

 • Vi ville att alla tekniker skulle kunna jobba i ett och samma affärssystem.
 • Vi ville helt gå ifrån ordrar på papper.
 • Vi ville ha en egen app, anpassad för vår verksamhet.
 • Vi såg behov av ett system som ger säljarna bättre stöd ute på fältet.
 • Vi ville ha kortare ledtider i våra affärer.

Vi har jobbat med följande motorer:

3. Organisation

4. Processer

5. Infrastruktur

Resultatet av digitaliseringen

 • Vår rapportering är enhetlig.
 • Alla kan få samma utbildning oavsett geografisk plats.
 • Vi kan låna ut personal till varandra mellan orterna.
 • Behovet av hjälp från IT-konsulter har minskat tack vare att vi hanterar allt in-house.

Sköter alla arbetsuppgifter via appen

BBGruppens app är framtagen av deras egna systemleverantörer, utifrån mobilklienten Jeeves ERP. De är en av de första användarna och har varit med och format appen. Via appen når användarna serviceordrar, arbetsmoment, kontaktuppgifter och försäljningsflöde. Teknikerna kan rapportera material, underlag för fakturor och arbetstid. Dessutom kan appen även användas som CRM-system för utesäljare och ger utrymme att bygga på ytterligare delar av affärssystemet vid behov. Eftersom den har ett likadant gränssnitt som affärssystemet är det enkel att använda för den som väl lärt sig detta system.

I samband med att BBGruppen införde sin nya app ville de också förenkla arbetet för sina installationssamordnare och projektledare. För att sköta planeringen och beläggningen har de utrustats med ett grafiskt planeringsverktyg där de via en webbsida med en kalendervy lägger in förändringar i teknikernas arbetsplanering. Webbsidan är integrerad med affärssystemet och appen. Varje gång en förändring rapporteras pushnoteras berörd tekniker via appen i mobilen.

Fakta

BB-gruppen är en rikstäckande företagsgrupp som levererar produkter och smarta lösningar inom lås, säkerhet och inredning till fastigheter eller byggen. Deras kunder är byggentreprenörer, hustillverkare, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. De tillgänglighetsanpassar fastigheter, installerar låssystem, samt levererar och installerar säkerhetssystem.

Läs mer om företaget

Lärdomar från projektet

 • Utmaningen ligger inte i tekniken utan i organisationen, att personalen ska anamma ett nytt arbetssätt.
 • I takt med att vi går från standardiserade lösningar till mer skräddarsydda krävs ett större engagemang från oss själva.
 • Det är viktigt att ha tydliga ramar – vad är det som ska digitaliseras, vem ska göra vad och när ska det levereras?
 • Det är viktigt att rätt person inom organisationen är kravställare vid upphandling.

Är ditt företag redo för nästa steg?

Vi guidar ditt företag genom den digitala resan!

Vill du veta mer om de 9 digitaliseringsmotorerna och testa din digitala mognad?

Starta digitaliseringsguiden

Be digital hjälper dig att hitta rätt leverantör

När du vet vilka områden ditt företag ska fokusera på är det dags att matcha dig med rätt företag.

Gå till matchningstjänsten
Skip to toolbar