Kisterud mjölk

Korna ger mer mjölk med hjälp av robotar

När Erik och Maria Persson tog över Marias familjegård 2013 var siktet redan inställt. De skulle bygga och driva en mjölkgård med robotar. De gjorde research och fastnade för en leverantör i Värmland. Kisterud Mjölk AB och deras besättning om 110 kor är numer utrustade med robotar som mjölkar, städar och som ser till att korna hela tiden når sitt foder i stallgången. När det gäller mjölkningen har varje ko ett halsband med ett unikt chip, som samlar information om hur aktiv hon är, exempelvis hur frekvent hon idisslar. Kon går in i ett bås och bjuds på lite “godisfoder” medan hon mjölkas och informationen som finns lagrat i halsbandet tankas över till datorn som övervakar systemet. Roboten läser av vilken ko som ska mjölkas och anger hur mycket hon mjölkar samt vilken kvalitet mjölken har. Sedan får kon rätt mängd foder i förhållande till mjölkmängd. Robotsystemet ger på så vis översikt över hur mycket mjölk varje ko ger och hur de mår. Dessutom skickas ett larm till en mobiltelefon om det blir fel på någon av robotarna, om något behöver åtgärdas i mjölktanken, eller om någon ko inte mår bra.

Vad som motiverade oss till digitalisering

 • Vi har sett skillnaden mellan att bedriva traditionell mjölkproduktion och ta hjälp av teknik. Jämförelsen i effektiv tid är slående och vi ville optimera verksamheten.
 • Som mjölkbönder vill vi ha en bra arbetssituation där vi inte jobbar dygnet runt.
 • Vi vill följa den tekniska utvecklingen för att vara konkurrenskraftiga.
 • Vi ville få en större överblick över våra djur och på så vis öka djuromsorgen.
 • Vi visste att robotarna kan larma till mobiletelefonen om något är fel i stallet.

Vi har jobbat med följande motorer:

1. Vision, misson och värderingar

2. Strategiarbete

3. Organisation

Resultatet av digitaliseringen

 • Våra djur producerar i snitt 2 liter mjölk mer per dag sedan vi började använda vår foderbagge.
 • Vi har vunnit priser för högst avkastande kor av husdjursföreningen VÄXA.
 • Vårt mål är att ha så få djur som möjligt men med hög och jämn mjölkproduktion – det har vi nu.
 • Vår kund Arla ser oss som en säker och bra leverantör då vi ligger högt och jämnt i produktion.
 • Det tar 8 timmar att mjölka traditionellt. Nu mjölkas korna kontinuerligt när de själva bestämmer att det är dags och vi kan pyssla om dem på annat sätt.

Robotarna övervakar och fjärrstyr verksamheten

Erik Persson hade tidigare jobbat med leverantören Lely och sett hur deras robotar kan underlätta en mjölkbondes vardag. Lely finns representerade i Karlstad och bistår också med support och jourtelefon om något fel uppstår. De kan också övervaka och fjärrstyra robotsystemet online hos Kisterud Mjölk för att underlätta om något skulle hända. Valet föll på tre olika robotar. Den tabellstyrda roboten Astronaut förser kon med olika mängd “godisfoder”, utifrån hur mycket mjölk hon producerar, samtidigt som hon mjölkas. Den ultraljudsstyrda “dyngbaggen” Discovery städar och “foderputtaren” Juno föser grovfodret intill korna och håller samtidigt mittgången i stallet fri och ren. Kisterud Mjölk AB startades 2013 och ett av målen var att varje ko skulle leverera 10.000 liter mjölk år tre. Det målet uppnåddes redan år två och nu producerar de mer än 11.000 liter per ko och år, ungefär 35 liter mjölk per ko och dag.

Fakta

Kisteruds mjölk AB som ligger i Västra Ämtervik, har en besättning av 110 kor i sitt stall. Gården förser Arla med mjölk varannan dag och levererar cirka 1.200.000 liter mjölk varje år.

2 liter

Varje ko ger i snitt två liter mer mjölk per dag tack vare foderroboten.

Lärdomar från projektet

 • Det är viktigt att göra mycket research inför stora investeringar. Tekniken ska passa dig, din verksamhet och dina djur.
 • Ska du bygga ett nytt stall är det a och o att tänka stora ytor, både för att kunna arbeta med robotarna och för att djuren ska må bra.
 • Det tar tid att lära kor hur de ska förhålla sig till robotarna men i det långa loppet är det värt varje minut.
 • Vi kommer aldrig bli riktigt färdiga då vi hela tiden måste laborera för att hitta den ekonomiska balansen mellan arbete, foder och mängden mjölk. Där är robotarna viktiga samarbetspartners.

Är ditt företag redo för nästa steg?

Vi guidar ditt företag genom den digitala resan!

Vill du veta mer om de 9 digitaliseringsmotorerna och testa din digitala mognad?

Starta digitaliseringsguiden

Be digital hjälper dig att hitta rätt leverantör

När du vet vilka områden ditt företag ska fokusera på är det dags att matcha dig med rätt företag.

Gå till matchningstjänsten
Skip to toolbar