Nykvist skogs

Daglig uppdatering av aktuella intäkter och skulder med digitalt system för virkesflöde

Nykvist Skogs har investerat i ett system som effektiviserar deras arbete och ger en tydlig överblick av hur flödet kring deras skogsaffärer ser ut. De vet exakt hur mycket virke som avverkats och mäts vid industrin, vilket sortiment det tillhör och de kan ge sina skogsägare exakta siffror på kostnader och intäkter på stående fot.

Vad som motiverade oss till digitalisering

  • En ständig strävan efter förbättring genom digitalisering är avgörande för utvecklingen.
  • Det är ett måste att effektivisera företaget för att leva upp till skogsägarens förväntningar.
  • Att minska riskerna för misstag. Det nya systemet är mycket säkrare för oss själva, men också för och våra skogsägare.
  • Vi ville hitta ett sätt att löpande följa företagets resultat.

Vi har jobbat med följande motorer:

1. Vision, misson och värderingar

5. Infrastruktur

6. Data & analys

Resultatet av digitaliseringen

  • Programmet har gett oss möjlighet att växa.
  • Vi har effektiviserat och förtydligat arbetet för både oss själva och skogsägarna.
  • Det har gett ett säkrare resultat och skapat trygghet i arbetet.

Process och lösning

Nykvist Skogs har gjort en satsning som ger dem en bättre översikt av sina affärer med skogsägare. De och ett antal andra företag i branschen har även fått vara med och utvecklat verktyget Efficture Virke. Programmet underlättar mycket även för skogsägare eftersom de kan se en exakt beskrivning av hur deras skogsaffär ser ut i realtid. Nykvist Skogs, som fungerar som mellanhand mellan skogsägarna och industrin, ser vilka belopp skogsägarna får ut av virket de sålt. De kan även löpande se den exakta kostnaden för respektive avverkning utifrån det arbete de lagt ner och hur mycket de är skyldiga skogsägarna.

Nykvist Skogs har affärer igång löpande vilket innebär att det regelbundet kommer in pengar för avverkningsarbeten. Det blir ett ständigt flöde med pengar och det nya systemet hjälper dem att hålla koll på allt. Det visar också hur mycket som avverkats och vilket sortiment det tillhör.

All data kommer från en databas där allt virke i hela Sverige mäts in. Detta kontrolleras av Biometria, Sveriges organisation för virkesmätning och redovisning. Biometrias uppgift är att stödja och utveckla virkeshandel, logistik och produktion på den svenska marknaden.

Fakta

Nykvist Skogs bildades 1979 av bröderna Lennart och Sven Nykvist. Inriktningen från början var avverkning av rotposter och avverkningsuppdrag till olika sågverk. Senare utökade de verksamheten då de började att köpa virke som sedan avverkades och slutligen såldes vidare till olika skogsindustrier. Syftet med att själva köpa in virket, avverka och sedan sälja var att få en jämnare nivå av sysselsättning under hela året. VD för Nykvist Skogs är Pär Skinnargård som också är delägare.

Virket körs idag till olika industrier. Nykvist skogs tar utöver egna maskiner och anställd personal hjälp av lokala skogsentreprenörer. Totalt sysselsätter de idag 25 personer.

Läs mer om företaget

50-90

Efficture Virke har varit ett viktigt verktyg då omsättningen ökat från 50-90 miljoner kronor på ett par år.

8

Det är hela åtta skogsföretag som använder Efficture Virke idag.

Lärdomar från projektet

  • En bra produkt är värd att betala för. Ofta är frågan om kostnad för en produkt ointressant. Det är vad du får för pengarna som är intressant.
  • Det hade varit omöjligt att klara av utvecklingen utan att digitalisera. De krav som ställs idag kräver en digital lösning.
  • Att hjälpas åt inom branschen är viktigt och att formas tillsammans är mycket värdefullt.

Är ditt företag redo för nästa steg?

Vi guidar ditt företag genom den digitala resan!

Vill du veta mer om de 9 digitaliseringsmotorerna och testa din digitala mognad?

Starta digitaliseringsguiden

Be digital hjälper dig att hitta rätt leverantör

När du vet vilka områden ditt företag ska fokusera på är det dags att matcha dig med rätt företag.

Gå till matchningstjänsten
Skip to toolbar