Skogsbolaget

App och satellit visar hur skogen ser ut

Skogsbolaget har sin hemvist i Finnskogen, Bograngen i norra Värmland. De erbjuder de flesta tjänster inom skogsbruk så som att mäta ut rågångar, plantera, röja och avverka. De kan dessutom hjälpa skogsägare med skattefrågor när det kommer till ägandedelen. För att underlätta sitt arbete har de börjat använda en gps-utrustning med tillhörande appen Kartsmart. Via en läsplatta kan de enkelt se vilka skogsskiften de ska arbeta med och inom. Gps-utrustningen kan också hjälpa till vid tvister efter avverkning om det råder delade meningar om vart gränserna för ett skogsskifte börjar och slutar.

Vad som motiverade oss till digitalisering

  • Det är ibland svårt att avgöra vart skogsskiften börjar och slutar.
  • Den informationen som går att få via mobiltelefon är inte tillräckligt exakt.
  • Det är väldigt dyrt att anlita Lantmäteriet när det är osäkert hur ett skogsskifte exakt ser ut.

Vi har jobbat med följande motorer:

1. Vision, misson och värderingar

2. Strategiarbete

4. Processer

Resultatet av digitaliseringen

  • I och med att appen Kartsmart uppdateras via Lantmäteriet kan vi alltid lita på att vi får korrekt information.
  • Vi kan undvika konflikter med och mellan skogsägare för rågångarna i skogen blir rätt från början.

Mäter skogsskiften på centimeternivå

Sokigo har i samarbete med Qorientation vidareutvecklat appen Kartsmart som löser dina problem. Appen kommunicerar med den högkvalitativa gps-utrustningen SATLAB SLC som ger en gps-noggrannhet ner till en centimeter. Fördelarna med utrustningen är att nya rågångar är uppdaterade och ger möjlighet att digitalt skicka uppgifterna till Lantmäteriet för officiellt godkännande.

När väl gränspunkterna blivit inmätta en gång så lagras de i molnet. Det innebär att mätresultatet alltid finns tillgängligt och att du när som helst kan kontrollera var rågångarna finns. Därutöver kan lagrade filer överföras till och från andra kartmiljöer för formaten KML, Shape och Infotab.

Fakta

Skogsbolaget erbjuder de flesta tjänster inom skogsbruk så som att märka ut rågångar, plantera, röja och avverka. De kan dessutom hjälpa skogsägare med skattefrågor när det kommer till ägandedelen.

Läs mer om företaget

Lärdomar från projektet

  • Vi har märkt att vi känner oss tryggare eftersom vi har tillgång till appen Kartsmart och gps-utrustningen när informationen via mobiltelefon inte är tillräckligt exakt.
  • Läsplattan vi har med oss i skogen är inte tung men ändå lite stor och otymplig, även om skärmen är tydlig och i bra storlek. På grund av det tar vi bara med den när vi inte klarar oss med en mobiltelefon. Läsplattan är också känslig mot regn.
  • Appen Kartsmart och gps-utrustningen är kostnadseffektiv för en liten verksamhet i vår skala.

Är ditt företag redo för nästa steg?

Vi guidar ditt företag genom den digitala resan!

Vill du veta mer om de 9 digitaliseringsmotorerna och testa din digitala mognad?

Starta digitaliseringsguiden

Be digital hjälper dig att hitta rätt leverantör

När du vet vilka områden ditt företag ska fokusera på är det dags att matcha dig med rätt företag.

Gå till matchningstjänsten
Skip to toolbar