VSV Frakt

Full koll och jämnare arbetsflöde när skogsentreprenörer rapporterar in jobb via app

VSV Frakt har tagit fram appen Inrapp för att skogsentreprenörer ska kunna rapportera in information från sina uppdrag på plats i skogen. Appen används av underleverantörer och gör att VSV Frakt får in all nödvändig information i sitt CRM-system direkt i samband med att ett jobb har blivit utfört. Detta effektiviserar administrationen och möjliggör bättre kontroll och uppföljning. På sikt kommer även uppdraget att läggas upp automatiskt för fakturering när det rapporterats in.

 

 

 

 

 

 

Vad som motiverade oss till digitalisering

 • Många kunder vill att vi fakturerar oftare än en gång i månaden, därför behövde vi få bättre kontinuitet.
 • Genom att få in siffrorna direkt i affärssystemet såg vi att vi kunde spara tid.
 • Tidigare ringde eller mejlade entreprenörerna för att rapportera och alla rapporter kom de tio första dagarna i varje månad istället för att fördelas ut mer jämnt över tid.
 • Vi såg behov av mer detaljerad information, inte bara volym, utan exempelvis om det gjorts en fällning runt hus, i en slänt, eller om markägaren tagit hemved.
 • Vi ville ha en kvalitetssäkring där all information sparas och vi kan se historik.

Vi har jobbat med följande motorer:

1. Vision, misson och värderingar

4. Processer

5. Infrastruktur

Resultatet av digitaliseringen

 • VSV Frakt slipper många telefonsamtal, vilket frigör tid som de kan lägga på kundkontakt istället för administration.
 • De har fått en jämnare arbetsbelastning eftersom de kan arbeta löpande istället för att allt ska ske mellan dag 1 och 10 varje månad.
 • Alla har samma information och ledtiderna blir kortare.
 • De kan analysera orsaker till tidsåtgången vid skogsavverkning.
 • Inrapp har gett ett mervärde hos entreprenörerna, som också tycker att det är ett enklare arbetssätt.

Information om varje uppdrag skickas direkt in i fakturasystemet

För att lagra data använder VSV Frakt CRM-systemet Dynamics, som är ett av standardprogrammen i Microsoft Office 365, CRM-systemet har de integrerat med affärssystemet och en egenutvecklad app som användarna använder. Appen finns tillgänglig för iPhone och Android enheter och kan användas offline.

När användarna loggar in i appen ser de sina maskiner, samt tillgängliga och avslutade objekt. När de utfört ett uppdrag fyller de i information om vad som genomförts och hur mycket tid det tagit. De anger hur många m3 virke de avverkat virkesordernummer, kontaktperson hos kund, markägarens namn och leveransnummer.

Skotaren, som som ska transportera virket, kan se vad skördaren rapporterat och kan planera sitt arbete utifrån det. Appen visar koordinater, vilket gör att det syns exakt vilken plats ett jobb utförts på. Den funktionen kan enbart användas om VSV Frakt har avtal för transporterna i det berörda området.

När användaren slutfört en rapport så läggs uppdraget upp som redo för fakturering.

Fakta

VSV Frakt avverkar skog, fraktar rundvirke, markbereder, röjer och arbetar med biobränsle. De erbjuder och producerar logistiktjänster till kunder inom skogsbruk, skogsindustri och energiproduktion i Sverige och Norge. Företaget ägs av anslutna entreprenörer och åkare. De har ett mål om att vara ledande när det gäller att nyttja digitalisering.

Läs mer om företaget

Lärdomar från projektet

 • Förut såg jag bara hinder, men efter några digitaliseringsprojekt har jag lärt mig att se möjligheterna. Jag kan önska mig allt jag vill, sedan är det upp till någon annan att berätta vad de kan lösa och inte.
 • Det tar tid att introducera entreprenörerna till att använda Inrapp och utbildning är viktigt att lägga tid på för att få ett bra resultat.
 • Det är viktigt med ett team som kan samarbeta. Jag var orolig över att vi skulle ha två olika teknikleverantörer, men det har fungerat långt över förväntan. De samarbetade bra och alla kunde göra det de är bäst på.

Är ditt företag redo för nästa steg?

Vi guidar ditt företag genom den digitala resan!

Vill du veta mer om de 9 digitaliseringsmotorerna och testa din digitala mognad?

Starta digitaliseringsguiden

Be digital hjälper dig att hitta rätt leverantör

När du vet vilka områden ditt företag ska fokusera på är det dags att matcha dig med rätt företag.

Gå till matchningstjänsten
Skip to toolbar