Tillbaka till digital omställning i coronapandemin 

 

OMRÅDEN FÖR DIGITAL OMSTÄLLNING

 

 • Plattformsutveckling

Handlar t ex om konsultstöd för förberedelsearbete med att utveckla ditt företags plattformar vilket kan vara webbsidor, intranät, sociala media, bokningssystem, betalningslösningar etc. Kan handla om behovsanalys, att välja rätt lösning, strukturering av innehåll och så vidare. Det är ej möjligt att söka stöd för själva produktionen, prenumerationsavgifter eller liknande för utveckling eller löpande drift av plattformarna.


 • Kravspecifikationer

Kan gälla t ex konsultstöd i framtagandet av en kravspecifikation, offerunderlag eller liknande inför en digital satsning ditt företag vill göra.


 • Processkartläggning

Avser t ex en analys och genomgång av ditt företags processer där du identifierar förbättringsmöjligheter genom digitalisering eller motsvarande.


 • Prototyputveckling, programmering och UX-design

Avser konsultstöd för utveckling av enklare digitala prototyper och MVPs (minimun viable product) genom digitalt prototyputveckling, programmering, UX-design eller liknande. Om du vill utveckla en prototyp för en tjänst kan ett första steg vara att ta kontakt med Paper Provinces tjänstelabb på Karlstad Innovation Park, för att här senare ta steg ytterligare genom att första digital prototyp utifrån det arbetet.


 • Kartläggning och analys digitala verktyg

Det kan vara förvirrande att veta vart man ska börja när det gäller att börja använda eller se över företagets användning av olika digitala verktyg. Här kan du få stöd för att tillsammans med en konsult göra en kartläggning över över ditt företags nuvarande och framtida behov av digitala verktyg för att t ex effektivisera din verksamhet eller möjliggöra nya erbjudanden till kunderna.


 • AI- och dataanalys

Artificiell intelligens (AI) och data är framtidstekniker som det redan idag är möjligt för företag att använda för att fatta bättre beslut, effektivisera företaget och erbjuda nya värden till kunderna. Här kan du få konsultstöd för att se över ditt företags användning av data idag, vilka outnyttjade källor det kan finnas till bättre datainsamling och analys, och vilka nya möjligheter som kan finnas genom t ex användning av AI, Big Data och nya verktyg för bättre dataanvändning.


 • Digital omvärlds- och marknadsanalys

Har du och ditt företag koll på vad som händer i den digitala omvärlden och vad som händer digitalt i just din bransch? Här finns möjligheten att få stöd för att t ex genomföra en omvärlds- och marknadsanalys utifrån just ditt företags unika behov tillsammans med en konsult eller för andra konsultinsatser som stärker ditt företags digitala omvärlds- och marknadskunskap.


 • Utveckling nya digitala marknadsförings- och försäljningskanaler

Avseende t ex genomgång tillsammans med konsult av vilka digitala marknadsföring- och försäljningskanaler som ditt företag skulle kunna använda er av för att öka försäljning och effektivisera marknadsföringsarbetet och framtagande av strategier för att på bästa sätt implementera de nya kanalerna i ditt företag.


 • Behovsanalys teknisk infrastruktur

Ibland behövs det helt enkelt lite prylar för att kunna genomföra de digitala satsningar som du avser göra. Det är inte helt enkelt dock att veta i djungeln av leverantörer och nya prylar som dagligen dyker upp vad man ska satsa på. Här kan du få stöttning av konsult i att göra en behovsanalys av vilken teknisk infrastruktur som ditt företag behöver för att genomföra en ny digital satsning eller vara digitalt rustade för framtiden. Vi kan dock ej bevilja stöttning för den tekniska utrustningen i sig.


 • Juridik och kravställningar

Juridik är svårt för de flesta. Så är det bara. För att dina nya digitala satsningar ska lyckas behöver du ofta även kika på hur de påverkas legalt. Här kan du få stöttning i form av experttimmar från juridisk expertis utifrån dina specifika funderingar eller frågor t ex om GDPR, immateriella rättigheter, avtalstexter för e-handel eller liknande för dina nya digitala satsningar.


 • Digital verksamhetsgenomgång

Genom Be digitals 9 digitala motorer kan du analysera hela din verksamhet digitalt och se vad det är som just du behöver satsa på. Här kan du få stöd av en konsult att gå igenom just din verksamhet för att hitta de områden som du behöver prioritera i ditt företags digitala resa.


 • E-learningproduktioner, onlineutbildningar etc

Funderar du kring att erbjuda e-learningproduktioner, onlineutbildningar, rådgivning, andra nya eller befintliga tjänster digitalt? Här kan du få stötting från konsult hur du på bästa sätt kan gå tillväga utifrån just dina idéer och behov.


 • Övrigt

Har du ett behov inom digitalisering som inte finns beskrivet här så anger du det i din ansökan. Skicka in ansökan till oss där du kort beskriver ditt behov eller önskemål så tittar vi på vad som är möjligt att göra utifrån det. Hjälpen får du från företag och konsulter som är knutna till Be Digital och Compare. I ansökan kan du själv ange förslag på passande leverantör, tex någon som du redan idag samarbetar med.


 

ANSÖK HÄR

Tillbaka till digital omställning i coronapandemin