Ansök om EXPERTTIMMAR här

Coronapandemins påverkan på företag i Värmland är stor och för många är utvecklingen framåt osäker. Under 2020-2022 erbjuder vi möjligheten för företag att ansöka om experttimmar för stöd inom digitalisering. Syftet är att stärka konkurrenskraften hos Värmländska företag i en allt mer digital tid – nu och för framtiden.

För vem

Små och medelstora företag i Värmland oavsett bransch. Alla bolagsformer är välkomna att söka, dock ej privatpersoner.

Erbjudande

Du kan ansöka om experttimmar inom områdena nedan. Har du ett behov inom digitalisering som inte finns beskrivet anger du det i din ansökan så ser vi vad vi kan göra utifrån ditt önskemål.

 • Plattformsutveckling
 • Kravspecifikationer
 • Processkartläggning
 • Prototyputveckling, programmering och UX-design
 • Produkt- och tjänstutveckling, nya affärsmodeller och erbjudanden
 • Kartläggning och analys digitala verktyg
 • AI- och dataanalys
 • Digital omvärlds- och marknadsanalys
 • Utveckling nya digitala marknadsförings- och försäljningskanaler
 • Behovsanalys teknisk infrastruktur
 • Juridik och kravställningar
 • Verksamhetsgenomgång
 • E-learningproduktioner

Längre ner på sidan hittar du en beskrivning av respektive område med exempel på vad du kan ansöka om för att skapa värde för ditt företag. Vi kan bevilja 1, 3, 5 eller 10 timmar åt gången. Du ansöker direkt här på webben på länken nedan och kan söka fler gånger för olika experttimmar utifrån hur ditt företags behov förändras.

Kontakt

Är du osäker kring ditt behov eller har frågor, kontakta vår koordinator: Caroline Blixt, Compare, +46 (0)725-30 36 88 eller maila caroline.blixt@compare.se

Vi behandlar de personuppgifter du lämnar i din ansökan i enlighet med Stiftelsen Compares integritetspolicy.

Ansök om experttimmar här


Ställ om!-projektet

Covid-19-krisen har drabbat företagen i Värmland och andra regioner hårt, många små och medelstora företag behöver snabbt få akuta och direkta rådgivnings- och stödinsatser för att hantera effekterna och övergå till mer digitala affärsmodeller, erbjudanden och arbetssätt. Karlstad Innovation Park har därför samlat aktörer i Värmland som tillsammans kan erbjuda olika typer av råd och stöd till en stor bredd av värmländska små och medelstora företag i ett gemensamt EU-projekt som heter “Ställ om!”. Compare, som driver satsningen Be digital, är en av aktörerna som stöttar inom området digital omställning. Med i projektet finns även Paper Province för stöttning inom tjänsteutveckling och IUC Stål & Verkstad som erbjuder stödinsatser för industriföretag. Även ALMI Värmland och Visit Värmland driver liknande satsningar där du som företag kan få stöttning utifrån att ha drabbats av coronakrisen.


 

Beskrivning av tjänster

Handlar t ex om konsultstöd för förberedelsearbete med att utveckla ditt företags plattformar vilket kan vara webbsidor, intranät, sociala media, bokningssystem, betalningslösningar etc. Kan handla om behovsanalys, att välja rätt lösning, strukturering av innehåll och så vidare. Det är ej möjligt att söka stöd för själva produktionen, prenumerationsavgifter eller liknande för utveckling eller löpande drift av plattformarna.
Kan gälla t ex konsultstöd i framtagandet av en kravspecifikation, offerunderlag eller liknande inför en digital satsning ditt företag vill göra.
Avser t ex en analys och genomgång av ditt företags processer där du identifierar förbättringsmöjligheter genom digitalisering eller motsvarande.
Avser konsultstöd för utveckling av enklare digitala prototyper och MVPs (minimun viable product) genom digitalt prototyputveckling, programmering, UX-design eller liknande. Om du vill utveckla en prototyp för en tjänst kan ett första steg vara att ta kontakt med Paper Provinces tjänstelabb på Karlstad Innovation Park, för att här senare ta steg ytterligare genom att första digital prototyp utifrån det arbetet.
Det kan vara förvirrande att veta vart man ska börja när det gäller att börja använda eller se över företagets användning av olika digitala verktyg. Här kan du få stöd för att tillsammans med en konsult göra en kartläggning över över ditt företags nuvarande och framtida behov av digitala verktyg för att t ex effektivisera din verksamhet eller möjliggöra nya erbjudanden till kunderna.
Artificiell intelligens (AI) och data är framtidstekniker som det redan idag är möjligt för företag att använda för att fatta bättre beslut, effektivisera företaget och erbjuda nya värden till kunderna. Här kan du få konsultstöd för att se över ditt företags användning av data idag, vilka outnyttjade källor det kan finnas till bättre datainsamling och analys, och vilka nya möjligheter som kan finnas genom t ex användning av AI, Big Data och nya verktyg för bättre dataanvändning.
Har du och ditt företag koll på vad som händer i den digitala omvärlden och vad som händer digitalt i just din bransch? Här finns möjligheten att få stöd för att t ex genomföra en omvärlds- och marknadsanalys utifrån just ditt företags unika behov tillsammans med en konsult eller för andra konsultinsatser som stärker ditt företags digitala omvärlds- och marknadskunskap.
Avseende t ex genomgång tillsammans med konsult av vilka digitala marknadsföring- och försäljningskanaler som ditt företag skulle kunna använda er av för att öka försäljning och effektivisera marknadsföringsarbetet och framtagande av strategier för att på bästa sätt implementera de nya kanalerna i ditt företag.
Ibland behövs det helt enkelt lite prylar för att kunna genomföra de digitala satsningar som du avser göra. Det är inte helt enkelt dock att veta i djungeln av leverantörer och nya prylar som dagligen dyker upp vad man ska satsa på. Här kan du få stöttning av konsult i att göra en behovsanalys av vilken teknisk infrastruktur som ditt företag behöver för att genomföra en ny digital satsning eller vara digitalt rustade för framtiden. Vi kan dock ej bevilja stöttning för den tekniska utrustningen i sig.
Juridik är svårt för de flesta. Så är det bara. För att dina nya digitala satsningar ska lyckas behöver du ofta även kika på hur de påverkas legalt. Här kan du få stöttning i form av experttimmar från juridisk expertis utifrån dina specifika funderingar eller frågor t ex om GDPR, immateriella rättigheter, avtalstexter för e-handel eller liknande för dina nya digitala satsningar.
Genom Be digitals 9 digitala motorer kan du analysera hela din verksamhet digitalt och se vad det är som just du behöver satsa på. Här kan du få stöd av en konsult att gå igenom just din verksamhet för att hitta de områden som du behöver prioritera i ditt företags digitala resa.
Funderar du kring att erbjuda e-learningproduktioner, onlineutbildningar, rådgivning, andra nya eller befintliga tjänster digitalt? Här kan du få stötting från konsult hur du på bästa sätt kan gå tillväga utifrån just dina idéer och behov.
Har du ett behov av experttimmar inom digitalisering som inte beskrivits ovan? Skicka in ansökan till oss där du kort beskriver ditt behov eller önskemål så tittar vi på vad som är möjligt att göra utifrån det.
Hitta digital kompetens!