Våra kompetensområden

Hårdvara  Programmering Projektledning/agila metoder Visa alla

Primära branschinriktningar

Bygg, fastighet & energi Jord- & skogsbruk Livsmedelsproduktion Visa alla

Digitaliseringsmotorer

Processer Infrastruktur

AB Tändkulan levererar kundanpassade lösningar bestående av hårdvara, mjukvara och kundanpassad utbildning.
Lösningarna är öppna, kostnadseffektiva, uppbyggda med hjälp av standardkomponenter och därmed underhållsvänliga.

Vi tillgodoser kundernas behov vad det gäller effektiv informationsöverföring, ökad kvalitet, ökad effektivitet och lättillgängligt underhåll.
Vår verksamhet skall kännetecknas av hög teknisk kompetens, kvalitet och flexibilitet. Vårt samarbete med kunderna bygger på långsiktigt och ömsesidigt förtroende.

Mål
AB Tändkulans övergripande mål med verksamheten är att ge avkastning på arbetsinsatserna och satsat kapital.
Lönsamheten skall säkra sysselsättningen och medge framtida expansion.
Målet är att vara det självklara alternativet för kunderna i Mellansverige.

Strategi
AB Tändkulan skall uppfattas som ett företag med hög teknisk kompetens och flexibla lösningar.
Företaget är fabrikats oberoende och kan därmed leverera det bästa materialet enligt kundernas önskemål om pris och kvalitet i varje enskilt projekt.
För att uppnå vårt mål är det av stor vikt att samtliga anställda känner delaktighet, arbetsglädje och ansvar.

Mer om AB Tändkulan

Ett urval av våra kunder:
  • Stockholm Exergi AB Hässelbyverket
  • Hammarbyverket
  • SSAB
  • Tooling AB
  • Kvarnsvedens pappersbruk
  •  Norrvatten
 

Leif Andersson

Delägare, Personalansvarig

leif.andersson@abtk.se

Gruvkarlbyvägen 4
78461, Borlänge

+46 (0)24-325 50 40

mail@abtk.se

https://www.abtk.se

Skip to toolbar
Hitta digital kompetens!