Våra kompetensområden

Systemutveckling

Primära branschinriktningar

Offentlig sektor & samhälle Processindustri Tillverkningsindustri

Digitaliseringsmotorer

Processer Data & analys

Addoceo är ett fristående och leverantörsoberoende konsultföretag som erbjuder tjänster och lösningar inom IT och projekt i kombination med kunskap, affärsnytta och effektivitet.

Addoceos konsulter är erfarna inom sina kompetensområden: IT-infrastruktur, systemutveckling och projektutveckling.

● Tjänster: Addoceo erbjuder lösningar inom IT genom en kombination av tjänster inom systemutveckling, projektutveckling och produktlösningar. www.addoceo.se/Vara-Tjanster

● Produkter: Addoceo erbjuder applikationer och system som är utvecklade i nära samarbete med kunder: www.addoceo.se/Produkter

Navet är ett system för handläggning av ärenden inom färdtjänst och riksfärdtjänst. www.addoceo.se/Produkter/Navet
AdSysInfo är en applikation för att snabbt ge supportpersonal den information de behöver. www.addoceo.se/Produkter/AdSys
Wind Data Manager är ett antal lösningar/system för företag inom energibranschen för att säkra en stabil och säker insamling och hantering av olika mätdata. www.addoceo.se/Produkter/dd

Addoceo levererar IT-lösningar med fokus på utveckling av system för kunskapshantering inom främst detaljhandel, tillverkande industri, offentlig sektor och tjänstesektorn.

Addoceo utvecklar inom följande områden: Microsoft .NET, Java/J2EE, Databaser (Oracle, SQL Server), Integrationslösningar, Webbutveckling, Affärssystem (IFS)

Addoceo erbjuder ett antal ”färdiga” produkter (applikationer och system). Dessa är ofta framtagna i nära samarbete med kunder med branscherfarenhet.

Addoceos kunder är medelstora och stora företag inom både det privata och offentliga näringslivet.

Administrativa system
Affärssystem
Logistiksystem
Active Directory
ASP
ASP .NET
C, C++
Enterprise JavaBeans
FileMaker
HTML
J2EE
Java
JSP
Lotus Domino
Microsoft BackOffice
Microsoft Exchange
Microsoft SharePoint
Oracle
SQL
TCP/IP
Visual Basic
Visual Basic .NET
Windows
XML

Henrik Lindahl

henrik.lindahl@addoceo.se

+46(0)54-19 64 90
+46(0) 701- 80 65 47
henrik.lindahl@addoceo.se

Drottninggatan 6
65224, Karlstad

+46(0) 54- 19 64 90

info@addoceo.se

http://addoceo.se/

Hitta digital kompetens!