Våra kompetensområden

IT-fornesik Projektledning/agila metoder Upphandling/kravspecifikation Visa alla

Primära branschinriktningar

Bank, finans & försäkring Bygg, fastighet & energi Data, IT & telecom Visa alla

Digitaliseringsmotorer

Värderingar, vision & mission Strategiarbete

AntVision started in 1998 developing systems for managing inventory and internal logistics in industrial and commercial companies. An important part of the business concept has always been quality thinking, which still permeates the entire business. Today, we mainly conduct consultancy activities aimed at the management of small and medium-sized companies.

ANTVISION är ett konsult och produktionblogas some erbjunder:

Projektlednin

Projektledning handlar om kommunikation och att leda människor. Ofta är det svårt att följa en standardmall för hur man ska göra. Det gäller att ha ett gott samarbete med beställare och ledningsgrupp och att skapa en bra mix av organisation och rutiner inom projektet. Målet är att projektmedlemmarna ska känna sig delaktiga och engagerade. Självklart finns det tillfällen då en projektledare måste ta obekväma beslut och peka med hela handen men den inneboende drivkraften i ett väl fungerande team är ändå alltid oöverträffad.

Upphandling

Att köpa ett affärssystem är en stor investering som innefattar både mycket pengar och tar lång tid i anspråk. Det kan äventyra hela verksamheten om det görs på fel sätt. Därför är det nödvändigt att ta vara på erfarenheter från andra företag och ett sätt att göra det är att anlita någon som gjort resan förut, någon som vet vilka fallgroparna är och kan se till att du undviker dem.

Kravhantering

När nya funktioner ska byggas i ett IT-system är den största utmaningen att översätta diffusa önskemål till väl fungerande systemlösningar. Det krävs workshopar, funktionsskisser och prototyper innan ni har en fungerande lösning som kan ligga till grund för utvecklarnas arbete. Dessutom finns det alltid motstridiga önskemål från användarna som kräver kloka prioriteringar. Kravarbete är en balansgång mellan vidlyftiga önskningar och snäva budgetramar där kvaliteten inte får kompromissas bort.

IT-förvaltning

Ett IT-system blir aldrig färdigt. När utveckling och installation av systemet är klart tar förvaltningen vid och systemets livscykel fortsätter. Då måste det finnas resurser och rutiner att hantera frågor, felrapporter och förbättringar. När omvärlden förändras måste även IT-systemen följa med i utvecklingen och anpassas till nya förutsättningar. Ett systematiskt förvaltningsarbete är nödvändigt för att ha kontroll på verksamheten och undvika att IT-avdelningen bara får ”släcka bränder”.

IT-miljö

Oavsett vad som är företagets kärnverksamhet behövs det IT-system för att administrera och stötta medarbetarna. Vare sig man vill det eller inte så är IT-systemen nödvändiga och i viss mån kritiska för verksamheten. Därför är det klokt att göra en översyn av IT-miljön emellanåt så att den fungerar och är effektiv. Ni behöver regelbundet intervjua användare om hur väl IT-stödet fungerar och vad som skulle kunna effektiviseras. Ni behöver också se till att affärssystemet är rätt konfigurerat och säkerställa att det finns fungerande rutiner för att undvika fel i grunddata. Då kan ni känna er trygga med att kärnverksamheten inte störs av krånglande IT.

Anders Borgström

owner

anders.borgstrom@antvision.com
Skip to toolbar
Hitta digital kompetens!