Våra kompetensområden

Digitalisering E-hälsa Föreläsning/Utbildning Visa alla

Primära branschinriktningar

Hälsa, skönhet & vård Offentlig sektor & samhälle

Digitaliseringsmotorer

Processer Infrastruktur

Nordic Medtest AB har uppdraget att utföra testning och kvalitetssäkring av digitala tjänster och infrastruktur inom välfärden. Vi arbetar med samtliga aktörer såsom myndigheter, regioner, kommuner, privata vårdgivare, leverantörer och innovatörer.

Nordic Medtest är dotterbolag till Inera AB, som ägs av samtliga regioner och kommuner.

Hos Nordic Medtest är vi experter inom:

Interoperabilitet (förmågan hos olika system att fungera tillsammans och att kunna utbyta information)
Användbarhet (användarvänlighet, funktion och prestanda)
Informationssäkerhet (säkerhet, sekretess och integritet)
Lagar & förordningar
Inom dessa områden kan vi förutom ett antal tjänster erbjuda expertstöd, rådgivning, testutbildningar och utvecklingsstöd.

Nordic Medtest besitter den breda teknikkompetens som krävs i ett komplext e-hälsosystem.

Exempel på områden är Service oriented architecture, Webservices, XML, RIV-TA, SoapUI, Linux, Windows, Ansible, Docker, Javascript, Scripting, GIT, Jira, Confluence, FHR , IHE, Protractor, Cucumber, Selenium, etc.

Nordic Medtest har ett ledningssystem som är certifierat för informationssäkerhet och kvalitet enligt ISO-27001 respektive ISO-9001.

Inera AB, samtliga 21 regioner, Socialstyrelsen, SKR, Oslo Universitetssjukhus, Capio, TietoEvry, Cambio, Telia, Softronic, Svensk eID, CGM, Siemens, CGI, etc.

Våra erbjudanden

Genomlysning

Har du en tjänst eller produkt inom offentlig sektor som du vill introducera på marknaden? Med en rådgivande genomlysning tidigt i affärsplaneringen kan du spara tid och kostnader.
Det finns att antal aspekter att ta hänsyn till vid implementation och introduktion av produkter och tjänster mot offentlig marknad. Vi analyserar din produkt eller tjänst i sitt sammanhang utifrån följande aspekter:

  • Användbarhet: Användarvänlighet, funktionalitet och prestanda
  • Interoperabilitet: Teknisk, semantisk, juridisk och organisatorisk
  • Informationssäkerhet: Tillgänglighet, riktighet och konfidentialitet
  • Lagar och förordningar: Legala krav, främst inom vård och omsorg som kan ställas på produkten eller tjänsten, samt direktiv att beakta

Är du intresserad av något av våra erbjudanden eller tjänster, skicka in en förfrågan.

Hitta digital kompetens!