Våra kompetensområden

Affärsutveckling Digitalisering Ekonomi Visa alla

Primära branschinriktningar

Bygg, fastighet & energi Data, IT & telecom Detaljhandel Visa alla

Digitaliseringsmotorer

Värderingar, vision & mission Strategiarbete Organisation Visa alla

Fokus på konsult-/projektorienterade företag. Vi arbetar proaktivt, digitalt & kundnära med era ekonomiprocesser. Nöjd Kund. Företaget är specialiserat på lite mindre företag med mellan 1-250 anställda, gärna ägarledda verksamheter.

Förutom våra redovisnings-, ekonomi- och lönetjänster erbjuder vi FOKUS Tillväxt (för företag som vill öka sina möjligheter att nå sina tillväxtmål), FOKUS Digitalisering (för verksamheter som behöver digitalisera sina administrativa processer) samt Chefsavlastning.

Våra erbjudanden

Fokus Digitalisering

Redo att starta verksamhetens digitalisering? På ett aktivt och strukturerat sätt. Komma bort från papperskontoret och ostrukturerade processer. Skapa trygghet. Reducera manuellt arbete.

FOKUS Digitalisering är ett projekt som hjälper er komma igång med företagets digitala resa.

Digitalisering handlar på lång sikt om att överleva. Eftersom digitalisering är just en långsiktig aktivitet, är det viktigt att komma igång i verksamheten. Med FOKUS Digitalisering hjälper vi er igång samtidigt som vi bygger en grund för er att sedan fortsätta digitaliseringsprocessen i egen regi.

VAR SKALL MAN BÖRJA?

Det finns flera anledningar till att det är en god idé att starta verksamhetens digitaliseringsresa i ekonomifunktionen.

– Ekonomi genomsyrar direkt/indirekt hela verksamheten

– Många ekonomiprocesser angränsar till verksamhetens övriga processer

– Tack vare de många likheterna inom ekonomi mellan alla verksamheter, finns både vedertagna metoder såväl som utvecklade systemstöd

– Rätt ekonomer är duktiga på att driva, säkerställa och följa upp ‘projekt’ och hålla deadlines – man gör det både månads- såväl som årsvis

– Det finns goda exempel på ekonomiavdelningar som idag både är papperslösa, har effektiviserats och idag kan lägga tid på proaktivt ekonomistöd. Tack vare frigjord tid.

Med utgångspunkt i ekonomifunktionen blir det sedan naturligt att vidga digitaliseringsprojektet till försäljning och marknad, företagets avtalshantering, offerering, resursplanering, ledningsfunktion etc.

Läs mer 

Är du intresserad av något av våra erbjudanden eller tjänster, skicka in en förfrågan.

Skip to toolbar