– Planen var att vi skulle växa och för att vi skulle klara av det utan att öka personalstyrkan var vi tvungna att följa med i utvecklingen, säger Henrik.

Närmare 50 000 ordrar och transportsedlar hanterades då manuellt och ordrar kunde komma via sms, mail och telefon och levererades från hand till hand. Det var minst sagt ett tungrott och tidskrävande arbete för företagets administrationsavdelning.

– Det var väldigt lågt digitalt tänk i företaget och mycket manuellt arbete. Vi hanterade enormt många transportsedlar som kom in sent och lätt kunde tappas bort och det manuella arbetet blev en stor källa till fel. Sakta började vi växa och märkte att den manuella hanteringen blev för tung, säger Henrik.

70 % AV TRANSPORTSEDELHANTERINGEN DIGITALISERAD

Det som tog mest tid var den manuella hanteringen av transportsedlar och kundfakturor. Med hjälp av Swedwise har LBC automatiserat detta genom att koppla ihop deras transportledningssystem, TDX, som ligger till grund för faktureringen, med Swedwise tjänst StreamServe. Idag är 70% av transportsedelhanteringen och 50 % av fakturahanteringen digitaliserad då närmare 60 företag tar emot faktura elektroniskt och 800 kunder via pdf.

– Detta har minskat belastningen för administrationspersonalen, minskat deras stressnivå och frigjort tid till mycket annat, säger Henrik.

Swedwise har även hjälpt LBC Logistik med installation av ett skanningssystem för digitalisering av inkommande affärsdokument. Programvaran Autostore indexerar hela dokumentet så det blir sökbart och på så sätt blir det enklare att läsa in information som kommer via pappersformat. Utöver de interna dokumenten så har även andra mindre projekt gjorts som bidragit till företagets digitala utveckling.

– Digitalisering handlar om att identifiera en utmaning för att sedan ta små, tydliga och isolerade steg som man betar av allteftersom, säger Henrik.

ÖKAD LÖNSAMHET

Resultatet av digitaliseringen talar sitt tydliga språk. År 2007 omsatte LBC Logistik 134 miljoner och hade 11 personer som administrerade 49 000 ordrar. År 2017 hade omsättningen ökat till 180 miljoner med 59 000 ordrar och bibehållen personalstyrka på 11 personer.

– Detta hade inte varit möjligt utan digitaliseringen, säger Henrik.

LBC Logistik jobbar med såväl små åkeriföretag som med stora kommuner.

– Vi vill inte bara vara en transportör A till B utan även tillföra mer värde för våra kunder. Det kan vi göra nu genom att spara tid, pengar och arbete för dem, säger Henrik.

DIGITALISERING EN DEL AV VARDAGEN

Swedwise och LBC Logistik har jobbat tätt ihop under tre års tid och hela tiden arbetat med ständiga förbättringar.

– Med Swedwise får vi en kontakt som förstår våra behov, flöden och vart vi vill och hjälper oss på ett smidigt och effektivt sätt. Vi använder dem som konsulter och bollplank och kan därmed fokusera på det som vi är bra på, säger Henrik.

Henrik är noga med att betona att digitalisering inte handlar om ett enskilt projekt utan om att ständigt vara nyfiken på att utveckla företaget.

– Digitalisering är en del av vardagen, ett arbetssätt, ett förhållningssätt och en naturlig utveckling av bolaget. Jag tror tyvärr att många är rädda för digitalisering, de tror att det är något nytt och vet inte vad det innebär. För mig är digitalisering ett utvecklingsarbete som är en del av vardagen, säger Henrik.

– För att ha en ekonomisk utveckling och fortsätta vara konkurrenskraftiga så är digitaliseringen en förutsättning och det har LBC förstått. De är otroligt mycket bättre rustade än företag som sitter kvar med lappar och papper, säger David Hedström, Key Account Manager, Swedwise.