Välj vy: Skicka offertförfrågan


AntVision

AntVision started in 1998 developing systems for managing inventory and internal logistics in industrial and commercial companies. An important part of the business concept has always been quality thinking, which still permeates the entire business. Today, we mainly conduct consultancy activities aimed at the management of small and medium-sized companies. ANTVISION är ett konsult och produktionblogas some erbjunder: Projektlednin Projektledning handlar om kommunikation och att leda människor. Ofta är det svårt att följa en standardmall för hur man ska göra. Det gäller att ha ett gott samarbete med beställare och ledningsgrupp och att skapa en bra mix av organisation och rutiner inom projektet. Målet är att projektmedlemmarna ska känna sig delaktiga och engagerade. Självklart finns det tillfällen då en projektledare måste ta obekväma beslut och peka med hela handen men den inneboende drivkraften i ett väl fungerande team är ändå alltid oöverträffad. Upphandling Att köpa ett affärssystem är en stor investering som innefattar både mycket pengar och tar lång tid i anspråk. Det kan äventyra hela verksamheten om det görs på fel sätt. Därför är det nödvändigt att ta vara på erfarenheter från andra företag och ett sätt att göra det är att anlita någon som gjort resan förut, någon som vet vilka fallgroparna är och kan se till att du undviker dem. Kravhantering När nya funktioner ska byggas i ett IT-system är den största utmaningen att översätta diffusa önskemål till väl fungerande systemlösningar. Det krävs workshopar, funktionsskisser och prototyper innan ni har en fungerande lösning som kan ligga till grund för utvecklarnas arbete. Dessutom finns det alltid motstridiga önskemål från användarna som kräver kloka prioriteringar. Kravarbete är en balansgång mellan vidlyftiga önskningar och snäva budgetramar där kvaliteten inte får kompromissas bort. IT-förvaltning Ett IT-system blir aldrig färdigt. När utveckling och installation av systemet är klart tar förvaltningen vid och systemets livscykel fortsätter. Då måste det finnas resurser och rutiner att hantera frågor, felrapporter och förbättringar. När omvärlden förändras måste även IT-systemen följa med i utvecklingen och anpassas till nya förutsättningar. Ett systematiskt förvaltningsarbete är nödvändigt för att ha kontroll på verksamheten och undvika att IT-avdelningen bara får ”släcka bränder”. IT-miljö Oavsett vad som är företagets kärnverksamhet behövs det IT-system för att administrera och stötta medarbetarna. Vare sig man vill det eller inte så är IT-systemen nödvändiga och i viss mån kritiska för verksamheten. Därför är det klokt att göra en översyn av IT-miljön emellanåt så att den fungerar och är effektiv. Ni behöver regelbundet intervjua användare om hur väl IT-stödet fungerar och vad som skulle kunna effektiviseras. Ni behöver också se till att affärssystemet är rätt konfigurerat och säkerställa att det finns fungerande rutiner för att undvika fel i grunddata. Då kan ni känna er trygga med att kärnverksamheten inte störs av krånglande IT.

Askås

Erfarenhet, kompetens och trovärdighet Askås grundades 1997 och som företag i e-handelsbranschen är 20 år en synnerligen lång tid. Under dessa expansiva år har vi byggt upp en kompetens och trovärdighet grundat i erfarenhet och långsiktighet. Vår vision och affärsidé är att enkel, utmanande men fullt realistisk. Vi vill leverera världens bästa plattform för ambitiösa e-handlare som vill växa och utvecklas. Askås samarbetar idag med flera av Sveriges absolut duktigaste och mest framgångsrika e-handelsföretag. Askås 9 – en plattform att lyfta ifrån Våren 2018 lanseras Askås 9 – en modern e-handelsplattform för växande företag. För oss betyder det flexibilitet, innovation, samspel och oändliga möjligheter, och det är det vi vill att våra kunder ska uppleva med våra system, tjänster och arbetsprocesser. Oavsett om våra kunder vill jobba med olika försäljningskanaler, marknadsstrategier, system, länder eller målgrupper så kan vi leverera en total lösning som man kan växa i – här, nu och med framtiden i sikte! Askås 9 är en plattform som är rustad för den nya dataskyddsförordningen GDPR. Vi har utvecklat en mängd verktyg som ger utmärkta möjligheter till att hantera personuppgifter på ett sätt som lever upp till de skärpta kraven i GDPR. Höjdpunkter i Askås 9 • GDPR-funktionalitet • Automatiserade utskick • Avancerad kampanjhantering • Samla in e-post • Artikelfiltering • Alltid responsiv design • Lojalitetsprogram • B2B-funktionalitet • Funktioner för SEO • Abonnemangshantering • Multi Market Manager • Valfritt utlämningsställe • Över 50 olika integrationer • 24 uppdateringar per år • Ledande support
Skip to toolbar
Hitta digital kompetens!