28. Platsbaserade digitala upplevelser – framtiden inom besöksnäringen!

I detta avsnitt diskuterar Lise Bergqvist och Stefan Skoglund hur man kan förhöja värdet av en plats genom digital teknik. Hör Lotta Braunerhielm, forskare i kulturgeografi vid Karlstads universitet, berätta om projektet Platsbaserade digitala upplevelser och vilka möjligheter det innebär för besöksnäringen och den digitala sektorn.

Lise och Stefan intervjuar Lotta Braunerhielm, forskare i kulturgeografi vid Karlstads universitet, om digitalisering av besöksnäringen

Hur kan vi utveckla och förhöja upplevelsen av en plats med hjälp av digitaliseringens möjligheter?

Ett sätt är att lägga så kallade “digitala lager” till en plats eller ett besöksmål.

Eller varför inte till ditt företag och för det du erbjuder?

Det – och mycket annat – diskuterar Lise och Stefan tillsammans med Lotta Braunerhielm som är forskare i kulturgeografi vid Karlstads universitet.

Besöksnäringen har påverkats starkt av den snabba digitala utvecklingen. Inte minst under Corona-krisen då det visat sig livsnödvändigt att kunna ställa om till alternativa sätt att väcka intresse, sälja och erbjuda sina produkter, tjänster och upplevelser. För många företag har en digital omställning blivit helt nödvändig och idag gått från att vara “nice to have” till “must have”.

Hur kan besöksnäringen och olika platser anpassa sig och skapa koncept för att behålla eller till och med öka intresset för det de erbjudanden med hjälp av digital teknik?

Under tre år har Karlstads universitet arbetat nära entreprenörer, innovatörer och lokala besöksmål för att höja kompetensen och ta fram koncept för så kallade Platsbaserade digitala upplevelser. Det handlar både om att förhöja upplevelsen av en plats och att komplettera sitt besöksmål med digitala lösningar.

Hör Lotta berätta mera i detta avsnittet av Be digital-podden!

Inbjudan till slutkonferens för Platsbaserade digitala upplevelser
Den 29 januari 2021 bjuder Karlstads universitet in till en digital slutkonferens där de berättar om resultatet av forsknings- och utvecklingsprojektet “Platsbaserade digitala upplevelser”. En unik metod presenteras som gör att Värmland går i bräschen för platsbaserade digitala upplevelser. Tillsammans med nytänkande företag och kommuner berättar de om resultat och insikter och diskuterar hur man kan göra verklighet av kreativa idéer.

Länk till inbjudan

Läs mer om Platsbaserade digitala upplevelser här

Lotta kan du även kontakta direkt via LinkedIn


DIGITAL OMSTÄLLNING I CORONAPANDEMIN
Just nu kan du som driver företag i Värmland ansöka om kostnadsfri stöttning för att ställa om ditt företag digitalt via Be digital. Genom vårt nätverk av experter från företag inom Compare och Be digital erbjuds konsultstöd inom digitalisering, oavsett bransch, fram till 2022. Ansök om denna möjlighet direkt på webben (det tar bara 5 min)!

Prenumerera på Be digital-podden i din poddspelare - finns överallt där poddar finns! Du kan också lyssna direkt här på webben.

Skip to toolbar