45. TECHWALK: Innovation och samverkan inom besöksnäringen, nya upplevelser för besökarna ger ökad attraktionskraft

Mia Landin från Visit Värmland och Anders Solberg från Compare pratar innovation och samverkan i besöksnäringen

Naturen, kulturen, historien och människorna. Värmland är känt för mycket.

 

Men hur kan man även använda den regionala spetskunskap inom digital innovation som finns för att lyfta Värmland, och andra regioner, som turistmål?

 

I den här TechWalk-intervjun möter du Mia Landin, VD på Visit Värmland,och Anders Solberg, innovationsledare på Compare, som berättar om innovation och samverkan inom besöksnäringen.

 

De pratar även om hur en mer uppkopplad, grön och sammankopplad besöksnäring kan tillföra gästerna mer värde – oavsett var de är. Och hur du kan vara med och bidra i arbetet.

 

Tillsammans med Compare, klustret för den digitala sektorn i Värmland, har Visit Värmland nämligen inlett ett branschöverskridande samarbete för att öka innovationskraften och systematiskt möjliggöra utvecklingsidéer i den värmländska besöksnäringen. Där är både en grön och en digital omställning är centrala för att öka attraktionskraften.

Samtidigt har Sverige äntligen antagit den första nationella strategin för hållbar turism och en växande besöksnäring, där både innovation och digitalisering utgör viktiga byggstenar.

 

Hur hänger allt det här ihop?

Hör Mia och Anders berätta om vad det här innebär i praktiken, och hur både nya och befintliga aktörer kan bidra till att Värmland och andra regioner kan öka sin attraktionskraft.

Detta TechWalk spelades in i november 2021 och arrangerades av Compare. Intervjun gjordes av Anders Milde på Compare och DigitalWell Arena.

 

 
Här kan du läsa mer om Innovationsarenor för besöksnäringen i Värmland: https://www.visitvarmland.org/sv/innovationsarenor-besoksnaringen-i-varmland

Här hittar du mer information om Compare och kommande events såsom TechWalk
:
https://www.compare.se
 
Enjoy!

Prenumerera på Be digital-podden i din poddspelare - finns överallt där poddar finns! Du kan också lyssna direkt här på webben.

Skip to toolbar
Hitta digital kompetens!