48. Fokus på EdTech, del 2: Att framgångsrikt införa nya digitala lösningar i skolan. Intervju med Mats Liljedahl, IKT-strateg på Arvika kommun

Vill du lära dig mer EdTech, det vill säga teknologi som används för utbildningssyften? Då ska du absolut lyssna på det här specialavsnittet av Be digital-podden! Det här är del 2 av 2 av två där Stefan Skoglund från Be digital-podden djupar EdTech och digitaliseringen av skolan tillsammans med spännande gäster.

Stefan Skoglund intervjuar Mats Liljedahl, IKT-strateg på Arvika kommun, om hur man gör för att framgångsrikt införa ny teknik och digitala verktyg i skolan

Hur gör man egentligen för att införa nya digitala verktyg i skolan på bästa sätt? Eller i vilken komplex verksamhet som helst?

I det här avsnitttet av Be digital-podden lyssnar vi på Mats Liljedahl, IKT-strateg på Arvika kommun, om hur han jobbar tillsammans med kollegor och skolpersonal kring att utvärdera och implementera nya digitala verktyg.

Tanken är så klart oftast är att nya digitala lösningar ska underlätta vardagen för pedagoger, elever, föräldrar och skolledning och skapa bättre lärandemiljöer. Men i verkligheten är det som så ofta inte lika enkelt. Skolan är en komplex verksamhet där många berörs.

För att lyckas behöver man se arbetet som en helhet, jobba nära de som ska använda tekniken och alltid utgå utifrån deras perspektiv.

Tekniken vi behöver finns ju redan, tycker Mats, nu ska vi bara använda den på mer kvalitativa sätt för allas bästa! De möjligheterna utforskar vi bäst genom att jobba tillsammans.

Hur gör man då detta i praktiken? Lyssna – så får du ta del av Mats tankar och tips – som inte bara gäller för skolan utan även för andra komplexa verksamheter när man ska införa något nytt!

Nyfiken på EdTech?
Så vill du lära dig mer EdTech, det vill säga teknologi som används för utbildningssyften? Då ska du absolut lyssna på det här specialavsnittet av Be digital-podden!

Det här är del 2 av 2 där Stefan Skoglund från Be digital-podden djupar EdTech och digitaliseringen av skolan tillsammans med gäster som jobbar praktiskt med detta i verkligheten.

I del 1 intervjuade vi EdTech-bolagets StudyBees VD Johan Henricson om hur det är att vara ett startup inom EdTech-området och om hur de jobbart tillsammans med skolpersonal för att införa och utveckla sitt verktyg. Lyssna gärna på det avsnittet också.

Vill du läsa mer om Arvika kommun kan du göra det här: https://www.arvika.se/

Vill du connecta med Mats på LinkedIn så gör det gärna här: https://www.linkedin.com/in/mats-liljedahl-968635/

Enjoy!

 

Be digital-podden är en podd för dig som är ledare, entreprenör och människor i en allt mer digital värld som drivs av Stiftelsen Compare och DigitalWell Arena i Värmland.

Prenumerera på Be digital-podden i din poddspelare - finns överallt där poddar finns! Du kan också lyssna direkt här på webben.

Skip to toolbar
Hitta digital kompetens!