37. Cybersäkerhet – vad händer egentligen? Intervju med Pål Jonsson

Säkerhet och digitalisering är viktiga framtidsfrågor både för individer och företag. Och just inom området cybersäkerhet kommer Värmland att spela en allt viktigare roll i framtiden som bidrar till Sveriges säkerhet. Så hur hanterar Sverige och världen frågorna kring cybersäkerhet? Det, och mycket mera diskuterar vi med värmländska riksdagsledamoten Pål Jonsson.

Lise & Stefan intervjuar riksdagsledamoten Pål Jonsson, försvarspolitisk talesman för Moderaterna.

Den snabba tekniska utvecklingen bidrar inte bara till nya affärsmöjligheter – utan också en växande hotbild. Cyberattacker mot svenska företag kostar årligen miljardbelopp. Kunskapen kring digitala affärsrisker, informations- och cybersäkerhet behöver höjas och kompetensen stärkas. 

Pål Jonsson är försvarspolitisk talesman för Moderaterna och i detta avsnitt diskuterar vi cybersäkerhet och vad det innebär för oss som människor och företag. Hur det hanteras på regional och nationell nivå och vilka frågor som finns med på agendan inom området. Vi vet att hoten och riskerna ökar så vad innebär det här för Sverige, Världen – och för Värmland? 

Hör när Pål bland annat delar med sig av: 

  • Riksdagens roll när det kommer till cybersäkerhet. 
  • Cybersäkerhet på nationell och internationell nivå och om det nya nationella cybersäkerhetscentret. 
  • Hur Sverige och EU ligger till i jämförelse med övriga världen. 
  • Hur det berör oss som människor och företag och vad man kan göra för att minska riskerna som finns och stå bättre rustad för en allt mer digital framtid. 
  • Vad vi kan göra för att stärka Värmland och ta tillvara på de möjligheter och kompetens som finns här inom området 

Detta och mycket mera diskuterar vi i detta avsnitt av Be digital-poddenfrågor som blir allt viktigare i takt med ett allt mer digitaliserat samhälle.  

 Pål Jonsson på LinkedIn


Länk-tips

Som människa och företagare blir det allt viktigare att öka sin kunskap inom området, här kommer några tips:

Titta på TechTalk Värmland: Cybersäkerhet – Expertpanel om digitaliseringens största utmaning 2021 

Läs mer om informationssäkerhet för företag och medarbetareMSB:s webb

 Informationssäkerhet för små företag – en bra sammanställning av saker att tänka

 Keep safe!

Prenumerera på Be digital-podden i din poddspelare - finns överallt där poddar finns! Du kan också lyssna direkt här på webben.

Skip to toolbar