Fokus på EdTech, del 1: nya digitala lösningar för skolan – ett startup-perspektiv! Intervju med Johan Henricson, VD StudyBee

Det här är del 1 av 2 av två specialavsnitt där Be digital-podden djupar EdTech och digitaliseringen av skolan. I första delen tar vi ett startup-perspektiv tillsammans med Johan Henricson från EdTech-bolaget StudyBee.

Stefan Skoglund intervjuar Johan Henricson, VD StudyBee, om EdTech

Är du också nyfiken på utvecklingen inom EdTech-området? Det vill säga kring teknologi som används för ett utbildningssyfte, t ex inom skolan.

Tanken oftast är att nya digitala lösningar ska underlätta för både pedagoger, elever och skolledning. Men i verkligheten är det inte alltid så enkelt.

Det här är del 1 av 2 av två specialavsnitt där Be digital-podden djupar EdTech och digitaliseringen av skolan.

I första delen tar vi ett startup-perspektiv. Stefan Skoglund från Be digital-podden intervjuar Johan Henrikson, VD för EdTech-bolaget StudyBee från Malmö. StudyBee är ett modernt verktyg för elevutveckling och bedömning som tillsammans med Google Classroom bildar navet för pedagogisk verksamhet och dokumentation i allt fler och fler skolor runt om i landet.

Johan berättar om sin syn på EdTEch-området just nu, hur det är att driva ett startup inom en relativt traditionell bransch i snabb utveckling och hur StudyBee jobbar NÄRA tillsammans med kunderna för att både implementera och utveckla sin lösning.

I nästa del, del 2, träffar vi en implementatör som rent praktiskt implementerar nya digitala lösningar i skolan och vilka utmaningar och möjligheter det finns kring det. Så lyssna gärna på nästa avsnitt också!

Vill du läsa mer om StudyBee kan du göra det här: https://www.studybee.se

Vill du connecta med Johan på LinkedIn så gör det gärna här: https://www.linkedin.com/in/johanhenricson

Lets go!

 

Be digital-podden är en podd för dig som är människa, ledare och entreprenör i en allt mer digital värld – som presenteras av Compare.  

Prenumerera på Be digital-podden i din poddspelare - finns överallt där poddar finns! Du kan också lyssna direkt här på webben.

Skip to toolbar
Hitta digital kompetens!