Till verktygslådan

De digitala affärsriskerna ökar så klart ju mer du digitaliserar din verksamhet.

Det handlar om att balansera möjligheterna med digitalisering med riskerna – och säkra de senare så gott det går.

Informationssäkerhet är en viktig fråga som du som företagare oundvikligen behöver hantera på något sätt – utifrån just ditt företags verksamhet kan behovet dock se olika ut.

Här har vi samlat värdefulla länkar till guider och information för dig som företagare kring affärsrisker och informationssäkerhet som vi hoppas kunna göra den här delen av den digitala resan enklare och roligare.

 

Frågor att fundera kring:

Hur jobbar vi med informationssäkerhet?

Hur är medvetenheten hos styrelsen, ledning och medarbetare?

Har vi en strategi för att jobba med informationssäkerhet?

Har vi en plan att aktivera vid krissituationer (vid t ex en informationsläcka, hackerattack osv)?

Hur bygger du en ”säkerhetskultur” i din organisation?

Uppfyller dina leverantörer och samarbetspartners de krav som du ställer?

Vilka hot finns det mot er verksamhet? Externa och Interna?

Har vi koll på hur system och information används? (behörigheter, konton osv)

Vilka ”enkla vinster” skulle vi kunna införa direkt? Vad behöver vi långsiktigt utveckla?

 

Länkar – informationssäkerhet 

Information från MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSBs sida för systematiskt informationssäkerhetsarbete:
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/informationssakerhet-cybersakerhet-och-sakra-kommunikationer/systematiskt-informationssakerhetsarbete/

MSB – arbeta säkert på distans:
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/informationssakerhet-cybersakerhet-och-sakra-kommunikationer/arbeta-sakert-pa-distans/

MSB – Oktober är den årliga informationssäkerhetsmånaden
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/informationssakerhet-cybersakerhet-och-sakra-kommunikationer/informationssakerhetsmanaden/

Informationssäkerhet för små företag: rekommendationer för dig som driver eget företag med upp till 10 anställda
https://www.msb.se/sv/publikationer/informationssakerhet-for-sma-foretag–rekommendationer-for-dig-som-driver-eget-foretag-med-upp-till-10-anstallda/

Informationssäkerhet.se – stöd för systematiskt arbete med informationssäkerhet i organisationer
www.informationssakerhet.se

Metodstöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete
https://www.informationssakerhet.se/metodstodet/

Kampanjen “Tänk säkert!”
https://www.msb.se/tanksakert

 

CERT-SE

CERT-SE är Sveriges nationella CSIRT (Computer Security Incident Response Team) med uppgift att stödja samhället i arbetet med att hantera och förebygga IT-incidenter och drivs av MSB. Här hittar du aktuella säkerhetsluckor och mycket mer:
https://cert.se/

 

CIS – Center of Internet Security

CIS – global industry best practices:
https://www.cisecurity.org/

CIS Best Practies:
https://www.cisecurity.org/cybersecurity-best-practices/

 

Be digitals matchningstjänst för digital kompetens

Hitta aktuella leverantörer av informations- och cybersäkerhetslösningar i Be digitals matchningstjänst:
https://be-digital.se/matchning/

 

Inspiration & övrigt

Inspirerande utbildningsfilm kring varför Cybersäkerhet spelar roll från Saab (episod 1-4):
https://www.youtube.com/watch?v=1lvgOnmh5Fo

10 säkerhetstips för Startups:
http://whohastimeforthis.blogspot.com/2015/01/security-for-startups-10-step.html

Bessemer Venture Partners – artiklar och marknadsanalyser av molndata & säkerhet:
https://www.bvp.com/atlas
https://www.bvp.com/atlas/state-of-the-cloud-2020/?from=feature

Visualisering av ekonomiska förluster från hack och säkerhetsläckor:
https://www.informationisbeautiful.net/visualizations/worlds-biggest-data-breaches-hacks/

Dos and Don’ts of selecting a Cloud Access Security Broker:
https://www.nixu.com/blog/how-select-best-cloud-access-security-broker-your-organization
https://www.youtube.com/channel/UCdNbXZA7p0ZkM5zMJKgzpMQ
https://www.cisecurity.org/controls/

Säker telefoni:
https://signal.org/sv/

Inloggning med “hårdvara” för att separera inloggningen från datorn/mobilen:
https://www.yubico.com/blog/password-less-login-with-the-yubikey-5-comes-to-microsoft-accounts/

Har du fått Ransomeware? Här kan du få hjälp att låsa upp din dator:
https://www.nomoreransom.org/sv/index.html

 

Har du tips och länkar som vi borde ha med här? Maila oss på info@be-digital.se

 

Hitta digital kompetens!