Till verktygslådan

Checkarna riktar sig till företag som vill växa, har 2-49 anställda och en omsättning på minst 3 miljoner kronor och högst 10 miljoner euro i balansomslutning.

Kompetensen ska vara ny för företaget och projektet ska vara nivåhöjande – det vill säga gälla utveckling utöver den vanliga verksamheten. Det kan antingen vara att köpa en tjänst eller projektanställa en person för detta.

Checken kan till exempel användas till:

 • att ta fram en digital strategi
 • att ta fram en plan för fortsatt digitalisering och hjälp att genomföra en digital transformation
 • att förbättra och effektivisera digitala processer och system
 • att ta fram nya tjänster genom att använda existerande datamängder
 • e-handelslösningar
 • juridiska villkor kring digitala tjänster och produkter

Checken kan inte gå till:

 • löpande affärsutveckling
 • materialinköp eller investeringar som har bestående värde
 • enbart köp att befintliga lösningar
 • att byta affärssystem
 • löpande applikation- och webbutveckling
 • resor
 • marknadsföring
 • utbildning/fortbildning

Projektet ska öka företagets digitala mognad och skapa nya värden i företaget. Det kan handla om allt från att ta fram en digital strategi till att identifiera nya affärsmodeller och digitalisera företagets verksamhet och processer.

Det är viktigt att företaget har en långsiktig idé om hur man vill utveckla sin verksamhet, och om hur digitalisering kan bidra till detta.

FÖRETAG I VÄRMLAND

Läs mer och ansök här

FÖR ÖVRIGA LÄN

Klicka här OCH HITTA DIN REGIONALA KONTAKT

ÖVRIGA STÖD- OCH FINANSIERINGSMÖJLIGHETER

TILLVÄXTVERKET – AKTUELLA UTLYSNINGAR

ALMI

DIGITALWELL INNOVATIONSSUPPORT

VINNOVA – AKTUELLA UTLYSNINGAR

GRANTS AND INNOVATION OFFICE (GIO) – KARLSTADS UNIVERSITET

IUC STÅL OCH VERKSTAD

PAPER PROVINCE

VISIT VÄRMLAND

 

Hitta digital kompetens!