Med en mer utbredd digitalisering, skapar vi bättre grogrund för en bred, ökad digital kompetens.

Det gagnar individen, företagen och i slutändan hela samhället i minskade kostnader och minskat utanförskap. Vi tror på att större bredd i förlängningen ger möjlighet till spetsigare höjd. Ju fler som kan, desto fler blir det som kan utveckla sina kunskaper inom det digitala. Vilket är nödvändigt om Värmland ska ligga i täten som en attraktiv digital region.

Behovet av kompetens inom digital teknik och digitalisering ökar kraftigt i alla delar av samhället. Vi vill stärka individens ställning på arbetsmarknaden genom höjd digital kompetens, främja värmländska små- och medelstora företags förmåga att ta vara på intern innovationskraft och se digitaliseringens möjligheter, samt att bidra till en hållbar arbetsmarknad och ett livslångt lärande.

Den digitala förflyttningen gav deltagarna både teoretiska och praktiska kunskaper. Förutom det konkreta lärandet har utbildningen skapat kontaktytor och möjlighet för deltagarna att föra kompetensen vidare. Flera deltagare har spridit kunskapen och materialet från projektet i sina verksamheter, bland annat genom workshops och förändringar i arbetssätt.

 

Hör två av deltagarna själva berätta om sin upplevelse av utbildningen:

Petra Carlsson, Ung Företagsamhet Värmland/YAYA Ambition
Gick kursen Digital marknadsföring och försäljning

“Efter kursen har jag förstått ännu mer hur vi kan fånga kundernas intresse. Det viktigaste jag fick med mig från utbildningen var att bli påmind om hur viktigt det faktiskt är att kunna marknadsföringen och kommunikation för att nå ut med budskapet vi vill till kunderna.”


Klas Granström, Karlstads kommun
Gick kursen Innovationsledare

“Jag har lärt mig mer om tjänstedesign som ett sätt att jobba med innovation, som är väldigt nyttigt för mig. Jag upplever att vi gissar ganska mycket och där känner jag att jag har blivit bättre på att tänka på vilka vi ska involvera för att på bästa sätt kunna svara på frågan.”


 

Fler insikter och lärdomar från projektet hittar du i rapporten Den digitala förflyttningen – ett digitalt steg i taget, som kan läsas här.

 

Projektet finansierades av ESF – Europeiska socialfonden.