Digital omvärldsbevakning

Här hittar du löpande intressanta och inspirerande artiklar om vad som händer inom den digitala sektorn.

May 11, 2021

Compare-lunch: Ett förändrat arbetsliv – post corona

Källa: Compare. På vårens sista Compare-lunch har vi bjudit in Ann-Therése Enarsson, vd för tankesmedjan Futurion. Hon delar med sig av de viktigaste signalerna och trenderna från deras nya rapport, som visar hur vi ser på att jobba och bo i framtiden - från Sverige och omvärlden.

March 12, 2021

Digital Compare-lunch: Universeum

Källa: Compare. En storsatsning på bland annat digitalisering och AI för ökad innovationskraft, stärkt kompetensförsörjning och en hållbar samhällsutveckling. Välkommen den 26 mars!

March 12, 2021

Digitalisering driver Axfood framåt – växer snabbare än marknaden

Digitalisering driver Axfood framåt - växer snabbare än... marknaden "Axfood har en hög svansföring när det gäller digitalisering. Teknikskulden är liten, automatiseringsambitionerna"

March 12, 2021

Nu startar en distanskurs för ingenjörer om AI och etik

intelligens, tagit fram en distanskurs om etik och AI just för ingenjörer – AI Ethics for Engineers....Undervisningen består av tre zoom-träffar och resterande del sker digitalt med förinspelade föreläsningar och arbetsuppgifter.

March 12, 2021

Effektiva nätverk skapar nya arbetsplatser

Förutom innovationer som svarar mot uppenbara trender som klimatarbete och digitalisering bör vi även starkt fokusera på sociala innovationer...vi hade även tidigare, det vill säga högkvalitativ utbildning, jämställdhetsarbete, god samhällelig infrastruktur

March 12, 2021

Arbetsgivare måste verka för en bra digital arbetsmiljö

exempelvis om brister i it-stödet eller om avsaknad av utbildning? Därefter gäller det att prioritera bland de åtgärder...Professor i människa-datorinteraktion och vicerektor för digitalisering vid KTH, Kungliga Tekniska högskolan, samt medlem av regeringens Digitaliseringsråd

March 12, 2021

Distansarbetet kan bli kvinnofälla

Tillqvist i artikeln, som är en replik i en debatt om digitalisering....Processen handlar både om utbildning och relationskapande.

March 11, 2021

Nytt AI-verktyg för att avslöja covid-19 – lyssnar på hosta

Nytt AI-verktyg för att avslöja covid-19 – lyssnar på hosta Ett AI-verktyg i en mobilapp för att diagnostisera cvid-19?...Läs också: EU vill ha digitalt vaccinintyg på plats till sommaren

March 11, 2021

Enkät om digitalt stöd för anhöriga

Enkät om digitalt stöd för anhöriga Forskningsprojektet ENTWINE (Innovation Training Network) har tagit fram en enkät som riktar...

March 11, 2021

Hallå där Mark Beunk, chef över Kaspersky i Norden och Benelux….

– Sverige är digitalt moget och har många innovativa företag. ...Vi ser att dessa verksamheter också har stort behov av avancerad cybersäkerhet. Med våra lösningar, vår expertis och ett nytt

Lyssna på Be digital-podden för att få mer inspiration om digitaliseringens möjligheter och utmaningar!

Skip to toolbar
Hitta digital kompetens!