Digital omvärldsbevakning

Här hittar du löpande intressanta och inspirerande artiklar om vad som händer inom den digitala sektorn.

March 12, 2021

Nu startar en distanskurs för ingenjörer om AI och etik

intelligens, tagit fram en distanskurs om etik och AI just för ingenjörer – AI Ethics for Engineers....Undervisningen består av tre zoom-träffar och resterande del sker digitalt med förinspelade föreläsningar och arbetsuppgifter.

March 12, 2021

Arbetsgivare måste verka för en bra digital arbetsmiljö

exempelvis om brister i it-stödet eller om avsaknad av utbildning? Därefter gäller det att prioritera bland de åtgärder...Professor i människa-datorinteraktion och vicerektor för digitalisering vid KTH, Kungliga Tekniska högskolan, samt medlem av regeringens Digitaliseringsråd

March 11, 2021

10 miljoner i bidrag till digitalisering av museer och arkiv

10 miljoner i bidrag till digitalisering av museer och arkiv På webbsidan digitaltmuseum.se...kronor till musei- och arkivinstitutioner för digitalisering och bearbetning av samlingar och arkivmaterial.

March 11, 2021

Enkät om digitalt stöd för anhöriga

Enkät om digitalt stöd för anhöriga Forskningsprojektet ENTWINE (Innovation Training Network) har tagit fram en enkät som riktar...

March 11, 2021

I kristider är behovet av innovationer som störst

Utöver Coronapandemins förödande konsekvenser har den visat på vikten av innovation och utveckling, inte minst som motståndskraft i kristider....också praktiskt stöd från Region Stockholm Innovation och lokala innovationsenheter på sjukhusen och i

March 11, 2021

Digitala verktyg hjälper byggföretagen att säkra arbetsmiljön under coronapandemin

Begränsningen av fysiska möten har medfört en snabb och omfattande digital omställning som påverkat alla branscher, inklusive byggbranschen....Med digitala inskrivningar via appen BuildSafe kan alla medarbetare skriva in sig digitalt innan de kommer till arbetsplatsen.

March 11, 2021

Nytt AI-verktyg för att avslöja covid-19 – lyssnar på hosta

Nytt AI-verktyg för att avslöja covid-19 – lyssnar på hosta Ett AI-verktyg i en mobilapp för att diagnostisera cvid-19?...Läs också: EU vill ha digitalt vaccinintyg på plats till sommaren

March 11, 2021

Hallå där Mark Beunk, chef över Kaspersky i Norden och Benelux….

– Sverige är digitalt moget och har många innovativa företag. ...Vi ser att dessa verksamheter också har stort behov av avancerad cybersäkerhet. Med våra lösningar, vår expertis och ett nytt

March 11, 2021

Voxo identifierar kundåsikter genom AI – uppskattningen av e-handeln ökar kraftigt

Voxo identifierar kundåsikter genom AI – uppskattningen av e-handeln ökar kraftigt Det...mindre tvingade konsumenter att göra sina inköp digitalt har bidragit till att fler personer är positiva

March 11, 2021

Digitalisering och demokratisering

Digitalisering och demokratisering Det andra stora demokratiproblemet...För mig är det väldigt tydligt att digitalisering medverkar till en ökad demokratisering och för mig

Lyssna på Be digital-podden för att få mer inspiration om digitaliseringens möjligheter och utmaningar!

Skip to toolbar
Hitta digital kompetens!