Digital omvärldsbevakning

Här hittar du löpande intressanta och inspirerande artiklar om vad som händer inom den digitala sektorn.

January 7, 2021

Länets digitalisering hänger på tillgången till digital infrastruktur

Länets digitalisering hänger på tillgången till digital infrastruktur...tjänster så som automatiska drönarleveranser, en digitalisering av jordbruket eller högspecialiserad vård på distans.

January 7, 2021

Dagens Industri

https://cached-images.bonnier.news/swift/bilder/mly/0f458c39-d778-482e-86ab-1e8e4d960be1.jpeg?interpolation=lanczos-none&crop=1.777778h:h;*,*&crop=w:0.5625w;*,*&downsize=934:525&output-format=auto&output-quality=70

January 7, 2021

IT-företagen går bra i Coronapandemin

fyra av tio företag blivit tvungna att påskynda sin digitalisering. Det visar en omfattande undersökning som Nepa genomfört på uppdrag av Telia.

January 7, 2021

Digital kompetens och skolans digitalisering | Kristina Alexanderson | Internetdagarna 2020

Skolans digitalisering består av frågor som rör infrastruktur, program och verktyg, men också frågan om vad eleverna behöver kunna och förstå för att bli medvetna, kunniga och trygga medborgare och användare av digitala tjänster. Kristina Alexanderson är ansvarig för Internetstiftelsens skolsatsningar, författare och en av Sveriges ledande experter på skolans arbete med digital kompetens. Hon pratar om vilka kunskaper och färdigheter som skolan behöver utveckla för att eleverna ska få en adekvat digital k

January 7, 2021

Virtuell utbildning

Virtuell utbildning VR kan bli ett kraftfullt teknikkliv för utbildning inom städbranschen....– VR-utbildning genererar också samlad data.

January 7, 2021

Så har pandemin förändrat företagens marknadsföring

Tidigt under pandemin kunde vi se hur företag tänkte om kring marknadsaktiviteter, formulerade...Vi kan nu särskilt se hur även traditionella företag och försäljningsorganisationer som säljer till andra företag gör en digital förflyttning.

January 7, 2021

Debatt: Stort slöseri att inte använda digital post

kommuner, regioner och myndigheter bör skicka post digitalt i större utsträckning än i dag, skriver Anna...är det en väldigt liten del av posten som skickas digitalt. Mindre än en (1) procent av de sammanlagt runt 50

January 7, 2021

Pandemin har påskyndat ett digitalt arbetssätt

Pandemin har påskyndat ett digitalt arbetssätt Ungefär hur stor andel tror du kommer att jobba...Den största positiva effekten av distansarbete är att man har utvecklat ett digitalt arbetssätt.

January 6, 2021

Fyra av tio företag har blivit mer digitala under corona

fyra av tio företag blivit tvungna att påskynda sin digitalisering. Det visar en omfattande undersökning som Nepa

January 4, 2021

Hälften av alla svenskar anser sig ha otillräckliga digitala kunskaper

– Omvandlingen till följd av ny teknik och digitalisering går väldigt snabbt och har påskyndats av krisen.... Krävs kompetensutbildning I en rapport från World Economic Forum (WEF) i oktober svarade

Lyssna på Be digital-podden för att få mer inspiration om digitaliseringens möjligheter och utmaningar!

Skip to toolbar
Hitta digital kompetens!