Digital omvärldsbevakning

Här hittar du löpande intressanta och inspirerande artiklar om vad som händer inom den digitala sektorn.

January 8, 2021

Trenden: Så kan chefen övervaka ditt hemmakontor

Calle Rosengren forskar på digitalisering och arbetsmiljö vid Lunds universitet....Calle Rosengren forskar på digitalisering och arbetsmiljö vid Lunds universitet.

January 7, 2021

Krisen – en illa utnyttjad möjlighet att utveckla sig digitalt

Samtidigt har pandemin påskyndat en utveckling mot ökad digitalisering som ökar behoven av digital kunskap....Alla behöver ha digitala grundkunskaper men yrken förändras också till sitt innehåll när verktygen blir digitala.

January 7, 2021

Här är tekniken som tog oss igenom coronakrisen

Hur hade vi klarat pandemins belastningar på samhället om vi inte haft den grad av digitalisering vi har? Det är omöjligt att förstå konsekvenserna...För 30 år sedan var även kunskapsarbete starkt knutet till en fysiskt arbetsplats. Internet

January 7, 2021

Debatt: Stort slöseri att inte använda digital post

kommuner, regioner och myndigheter bör skicka post digitalt i större utsträckning än i dag, skriver Anna...är det en väldigt liten del av posten som skickas digitalt. Mindre än en (1) procent av de sammanlagt runt 50

January 7, 2021

Viktigaste trenderna inom infrastruktur 2021

Digitalt först, det nya normala...miljoner fram till 2025 på ett nationellt centrum för cybersäkerhet. Klimatrelaterade vinster.

January 7, 2021

Så har pandemin förändrat företagens marknadsföring

Tidigt under pandemin kunde vi se hur företag tänkte om kring marknadsaktiviteter, formulerade...Vi kan nu särskilt se hur även traditionella företag och försäljningsorganisationer som säljer till andra företag gör en digital förflyttning.

January 7, 2021

Virtuell utbildning

Virtuell utbildning VR kan bli ett kraftfullt teknikkliv för utbildning inom städbranschen....– VR-utbildning genererar också samlad data.

January 7, 2021

Digital kompetens och skolans digitalisering | Kristina Alexanderson | Internetdagarna 2020

Skolans digitalisering består av frågor som rör infrastruktur, program och verktyg, men också frågan om vad eleverna behöver kunna och förstå för att bli medvetna, kunniga och trygga medborgare och användare av digitala tjänster. Kristina Alexanderson är ansvarig för Internetstiftelsens skolsatsningar, författare och en av Sveriges ledande experter på skolans arbete med digital kompetens. Hon pratar om vilka kunskaper och färdigheter som skolan behöver utveckla för att eleverna ska få en adekvat digital k

January 7, 2021

IT-företagen går bra i Coronapandemin

fyra av tio företag blivit tvungna att påskynda sin digitalisering. Det visar en omfattande undersökning som Nepa genomfört på uppdrag av Telia.

January 7, 2021

Dagens Industri

https://cached-images.bonnier.news/swift/bilder/mly/0f458c39-d778-482e-86ab-1e8e4d960be1.jpeg?interpolation=lanczos-none&crop=1.777778h:h;*,*&crop=w:0.5625w;*,*&downsize=934:525&output-format=auto&output-quality=70

Lyssna på Be digital-podden för att få mer inspiration om digitaliseringens möjligheter och utmaningar!

Skip to toolbar
Hitta digital kompetens!