Till verktygslådan

5 steg i processen

Inför att en upphandling ska tas fram måste det finnas ett tydligt varför, hur och vad. Utan att veta detta kommer det vara omöjligt att svara på underlaget och risken är stor för att kostnader skenar utan projektperioden.

5 steg i processen

Inför att en upphandling ska tas fram måste det finnas ett tydligt varför, hur och vad. Utan att veta detta kommer det vara omöjligt att svara på underlaget och risken är stor för att kostnader skenar utan projektperioden.

Det är dags att göra en förändring i er verksamhet. För er kan det vara självklart men det är inte lika säkert att även en leverantör förstår alla era behov eller kan er bransch. Men det behöver inte vara svårt att komma igång med en kravställning. Utgå från dessa fem punkter

  1. Identifiera
  2. Definiera
  3. Planera
  4. Implementera
  5. Uppföljning

Identifiera – vad är det som ska upphandlas?

Definiera – vad vet ni?

Finns det system, plattformar, teknik eller annat som leverantör måste ta hänsyn till i sitt underlag

Planera

När i tid ska det genomföras och under vilken tidsram, budget hur ska betalning ske och när

Implementera

hur ska det genomföras och med vilka resurser (resurser förbises tyvärr ofta)

Följa upp

något som ofta missas, vilka lärdomar kan vi ta, vad kan vi göra bättre till nästa gång. Gäller såväl leverans som arbetet inför/under kravställan.

Följ oss

Medfinansieras av

Hjälp mig digitalisera!