Till verktygslådan

Systemets funktioner och inriktning

Det finns många aspekter att ta hänsyn till relaterat till hur produktägare differentierar sina erbjudanden, vi listar några av frågorna som är bra att ställa sig.

Systemets funktioner och inriktning

Det finns många aspekter att ta hänsyn till relaterat till hur produktägare differentierar sina erbjudanden, vi listar några av frågorna som är bra att ställa sig.

Några frågor att ställa sig:

 • Vilket bolag är det som utvecklar systemet? Är det ett bolag med stabil grund och hur ser deras framtid ut?
 • Hur ser modellen ut – säljer och implementerar utvecklarna systemet själva eller arbetar de i partnerorganisation?
  • Hur ser i så fall den organisationen ut? Detta kan få stor påverkan på hur flexibelt det är att byta partners eller konsulter om behovet skulle uppstå.
 • Vilka andra använder sig av det systemet som ni är intresserade av?
  • Kommer produktägaren vara motiverad att utveckla systemet efter er bransch?
 • Anpassas systemet med funktioner för er?
  • Projekt, service, handel eller tillverkning?
 • Finns det tillkopplade lösningar och appar för att ytterligare höja användargraden och flexibiliteten?
  • Hur ser möjligheterna ut för integration mot era andra system?

Frågorna ovan innebär inte att det finns tydliga rätt eller fel. Svaren på frågorna är det som ska guida er mot vilka system som borde utvärderas extra inför valet.

Kravställning vid upphandling av it-stöd

Att upphandla ett it-stöd är en mycket viktig process ur flera hänseenden, både ur verksamhetens perspektiv för att säkra ett it-stöd som stöttar verksamhetens processer på rätt sätt men även ur säkerhets och arkitekturperspektiv.

Bruttolistan säkerställer att krav ställs inom följande områden:
Teknisk infrastruktur, -Säkra så att det upphandlade it-stödet fungerar väl i bolagets IT-infrastruktur
Säkerhet, -Säkerställa att it-stödet uppfyller bolagets säkerhetskrav, bland annat för att uppfylla lagstiftningar som GDPR och NIS-direktiv
Tillgänglighet, Säkerställer att krav ställs utifrån ett tillgänglighetsperspektiv, att systemet är lätt att använda och fungerar för alla, oavsett förutsättningar
Integration, -Att det it-stöd som upphandlas har en god arkitektur som möjliggör integration med andra it-stöd, i dagens digitaliserade värd krävs ofta flera integrationer mellan it-stöd för att skapa en enkel och effektiv process för verksamheten.

Följ oss

Medfinansieras av

Hjälp mig digitalisera!