Till verktygslådan

Vilket bolag är det som utvecklar systemet?

 • Är det ett bolag med stabil grund och hur ser deras framtid ut?

Hur ser deras affärsmodell ut?

 • Säljer och implementerar utvecklarna systemet själva eller arbetar de i partnerorganisation?
 • Hur ser i så fall den organisationen ut? Detta kan få stor påverkan på hur flexibelt det är att byta partners eller konsulter om behovet skulle uppstå.

Vilka andra använder sig av det systemet som ni är intresserade av?

 • Kommer produktägaren vara motiverad att utveckla systemet efter er bransch?
 • Har de andra kunder som liknar er eller verkar i samma bransch?

Anpassas systemet med funktioner för er?

 • Är det fokus för projekt, service, försäljning eller tillverkning?

In-house eller outsource?

 • Har ni krav eller preferenser här som är viktiga för beslut?

Är det On-prem eller cloud?

 • Dvs ska det vara installerat på en server hos er lokalt eller är det en molntjänst?

Finns det tillkopplade lösningar och appar för att ytterligare höja användargraden och flexibiliteten?

 • Hur ser möjligheterna ut för integration mot era andra system?

Är det plattformsoberoende?

 • Kan det användas på så väl PC som Mac?
 • Kan det användas i datorer, mobiler, surfplattor?

Frågorna ovan innebär inte att det finns tydliga rätt eller fel. Svaren på frågorna är det som ska guida er mot vilka system som borde utvärderas extra inför valet.

GÅ VIDARE TILL: 5. VILKA KRAV SKA VI FRÅGA EFTER

GÅ TILL: BE DIGITALS GUIDE TILL EN EFFEKTIV KRAVSPECIFIKATION