Till verktygslådan

Lägre kostnader och tillgängligt överallt

Tack vare digitaliseringen är det nu billigare och enklare att använda sig av ny teknik. Fördelar är helt klar fler än nackdelarna. Kostnader för egna servrar och drift hos er själva försvinner och säkra billiga molntjänster finns snart för de flesta system.

Utveckling och integrationer

Det är därför viktigt att tänka på att hela systemfloran håller ihop för att det inte ska bli problem med integrationer om någon utvecklare sticker i utvecklingen och någon hamnar efter.

Var också noga med att ta reda på hur systemet hanterar anpassningar och utveckling som behövs för er organisation och hur det påverkar eventuella uppgraderingar i framtiden. Uppgraderingar bör ingå i månadskostnaden och vara kostnadsfria samt bör vara automatiska vid molndrift.

Mobilitet

Vi ser mer och mer att medarbetare jobbar från olika platser vid olika tidpunkter. Därför måste det finnas tankar kring mobilt användande och att medarbetarna ska kunna nå information från var som helst.

Specialanpassningar

Jämför olika system och fundera över hur mycket specialanpassningar som kan behövas för att uppfylla just era behov. Vad kan ni göra själva och när behövs det kompetens utifrån och till vilken kostnad? Hur påverkar specialanpassningar uppdateringar eller integrationer i framtiden.

In-house eller Outsource

En fråga som är viktig att ställa sig är om ni ska göra allt själva eller är det mer effektivt att ha en partner? Outsource gör det enklare att ställa krav och ni får lägre driftskostnader. Med egen personal får ni högre kostnader och blir även mer sårbara. En partner har flera specialister som jobbar med olika kunder och får därmed mer kunskap om förändringar och kan komma med proaktiva förslag på förbättringar som även passar er.

Teknisk infrastruktur, -Säkra så att det fungerar väl i bolagets IT-infrastruktur
Säkerhet, -Säkerställa att det uppfyller bolagets säkerhetskrav, bland annat för att uppfylla lagstiftningar som GDPR
Tillgänglighet, -Säkerställer att krav ställs utifrån ett tillgänglighetsperspektiv, att systemet är lätt att använda och fungerar för alla, oavsett förutsättningar
Integration, -Att det har en god arkitektur som möjliggör integration med andra it-stöd, i dagens digitaliserade värld krävs ofta flera integrationer för att skapa en enkel och effektiv process för verksamheten

GÅ VIDARE TILL: 4. VAL AV SYSTEM

GÅ TILL: BE DIGITALS GUIDE TILL EN EFFEKTIV KRAVSPECIFIKATION