Till verktygslådan

Teknik och framtid

Tekniken utvecklas snabbt och idag finns det möjligheter som inte fanns för bara några år sedan. Applikationer som är utformade och utvecklade för att finnas i molnet blir fler och fler.

Teknik och framtid

Tekniken utvecklas snabbt och idag finns det möjligheter som inte fanns för bara några år sedan. Applikationer som är utformade och utvecklade för att finnas i molnet blir fler och fler.

För en del företag finns inte förutsättningar på plats än. Detta gör att några kan tvingas köra applikationer ”on premises” i väntan på att blir redo för molnet. Därför är det viktigt att vara noga med hur leverantörens roadmap för ”vägen till molnet” ser ut. Det är viktigt att tänka långsiktigt eftersom alla kommer kommer hamna i molnet förr eller senare. Det är viktigt att hela systemfloran håller ihop för att det inte ska bli problem med integrationer om någon utvecklare sticker i utvecklingen och någon hamnar efter.

Var också noga med att ta reda på hur systemet hanterar anpassningar och utveckling som behövs för er organisation och hur det påverkar eventuella uppgraderingar i framtiden. Uppgraderingar bör vara kostnadsfria (ur en projektsynpunkt, det kostar garanterat pengar i antingen licens eller serviceavtal, men ska inte innebära ett projekt) och dessa bör vara automatiska vid molndrift.

Det är viktigt att jämför olika system och fundera över hur mycket specialanpassningar som kan behövas för att uppfylla just era behov och hur dessa specialanpassningar kan påverka uppdateringar eller integrationer i framtiden. Utvärdera även hur de affärssystem som ni är intresserade av interagerar med era andra system. Kolla upp att ni inte stöter problem med era andra system som inte klarar av att prata med det tilltänkta affärssystemet av olika anledningar. 

Har partnern erfarenhet av er bransch?

Ni som bolag har säkerligen värden och funktioner som gör er unika. Men: bolag i samma bransch differentieras med små KPIer. Det kan vara bättre servicegrad, högre kvalitet eller geografisk närhet. Dock är det sällan något av de grova penseldragen som skiljer er åt. Ni kommer garanterat att gynnas av att anlita någon med erfarenhet av liknande företag.

Följ oss

Medfinansieras av

Hjälp mig digitalisera!