Till verktygslådan

Att få som vana att utvärdera förändringar kommer spara pengar och tid. Det måste inte vara stora och avancerade saker som ska göras. Nedan rubriker kan enkelt göras med ett formulär som alla parter som varit inblandade i projektet får svara på. Eller så kan ni samlas och göra en workshop där alla får skriva på notis-lappar under varje rubrik. Sätten kan vara många och det finns inga rätt eller fel. Det viktiga är att ni gör det och tar lärdom av vad som gått bra och vad ni ska undvika till nästa gång. Vid större förändringar som berör alla medarbetare kan det vara bra att låta alla få svara på ett fåtal frågor (3-5 kan vara lämpligt) så att ni fångar upp eventuella problem.

Ekonomi

Hamnade ni där ni hade budgeterat? Blev kostnaderna högre än vad ni hade tänkt, isf vad var det som blev dyrare. Eller blev det billigare och isf varför?

Affärsnytta

Vad blev vinsten för företaget efter er investering? Sparar ni tid? Har ni ökat omsättningen? Är det enklare att producera mer?

Samarbetet

Hur gick arbetet med er leverantör? Hur upplevde leverantörer arbetet med er? Vad kan ni lära er av detta och ta med inför nästa implementering?

Oförutsedda händelser

Kom det upp saker under tiden som ni absolut inte hade kunnat förutse, hur kan se till att undvika detta till nästa gång? Behöver ni förändra något i ert arbetssätt internt eller leverantören? Hade ni inte gått igenom allt som kunde påverkas av ett införande av nytt system?

Vad var det som gick bra

Vad är vi nöjda med? Blev utfallet som vi hade tänkt? Hade vi rätt gruppering under arbetet? Fungerade arbetet med externa parter bra? Hade vi gjort en bra kartläggning av vår systemflora?

GÅ TILL: BE DIGITALS GUIDE TILL EN EFFEKTIV KRAVSPECIFIKATION