Till verktygslådan

Data kan representeras i olika former som till exempel text, bild, video och ljud. I korthet handlar det om att med hjälp av fakta fatta bättre beslut. Allt fler företag satsar idag på att jobba strukturerat med dataanalys för att vara konkurrenskraftiga. Det är en av de viktigaste nycklarna för att skapa konkurrenskraftiga erbjudanden med hög kundnöjdhet och betalningsvilja.

 


TIPS ATT TÄNKA PÅ

  • Börja samla in data så tidigt du kan.
  • Mät hellre för mycket än för lite.
  • Data som inte samlas in kan inte återskapas, vilket innebär att du kan gå miste om värdefull information om dina kunder.
  • Se över vilken data som finns tillgänglig idag inom ditt företag och vad som saknas.
  • Undersök vilka öppna datakällor  som finns och hur du skulle kunna använda den för just din verksamhet
  • Ska du samla in nya data behöver du ta beslut om hur det ska gå till för att nå maximal effekt
  • Kom ihåg att din datainsamling behöver följa aktuell lagstiftning såsom GDPR 

STUDERA DINA KUNDERS BETÉNDE

Intressant och användbar fakta kan du exempelvis få genom att studera data kring hur dina kunder använder en specifik tjänst. Det kan exempelvis vara via er hemsida eller ett bokningssystem. Analysera underlaget och se vart det finns luckor där du kan effektivisera eller förstärka ditt erbjudande.


STÄLL FRÅGOR TILL DINA KUNDER

Du kan också samla i data genom att ställa frågor till dina kunder. Det kan du exempelvis göra via er hemsida, en enkätundersökning eller med hjälp av en fokusgrupp som skulle kunna bestå av dina trognaste kunder. Analysera underlaget och se vad som fungerar bra och mindre bra där du kan effektivisera och förstärka ditt erbjudande och din kontakt med kund.


AUTOMATISERADE BESLUT

Detta är några av de vanligaste sätten att jobba med data idag. I vår vardag ser vi allt oftare så kallade automatiserade beslut. Det handlar om detaljerade data i realtid som exempelvis förbättrar logistik och kunderbjudanden. Du kanske har sett det på nyhetssajter där du enbart ser nyheter som passar dig eller anpassade annonser i sociala media baserat på vad du tidigare sökt på via en sökmotor. Allt detta sker genom data som tolkas av en algoritm som i sin tur avgör vad som ska presenteras.


En effektiv användning och analys av dina data kan ge både oanade insikter och möjligheter till nya erbjudanden och intäktsmodeller som kan ta ditt företag till nya nivåer – och det senare kan du läsa mer ingående om här.

Gå vidare till digitaliseringsmotor 7: Erbjudande & intäktsmodell

Gå till verktygslåda för digitalisering