Till verktygslådan

I en allt mer snabbrörlig och föränderlig tid är det viktigare än någonsin att strategin används, kommuniceras och löpande uppdateras.

Syftet med strategin är att identifiera och dra nytta av de konkurrensfördelar som just din verksamhet har. I takt med att den digitala mognaden ökar blir vi mer benägna att ta till oss nya tjänster och produkter som i allt snabbare takt lanseras. På grund av stora och snabba marknadsförändringar där kundbeteenden förändras är det svårare att uppnå långsiktiga konkurrensfördelar. Idag handlar det om ett agilt förhållningssätt och att hitta snabbrörliga konkurrensfördelar som stödjer er långsiktiga vision.


KARTLÄGG KUNDRESAN

För att dra nytta av konkurrensfördelar, hitta nya affärsmöjligheter och utveckla era interna processer i takt med det digitala förändringsarbetet blir kundresekartläggning ett viktigt verktyg i ert strategiarbete. Det handlar om att skapa en förståelse för dina era dina kunders köpresa. Det vill säga resan från behov till köp och faktisk användning av era produkter eller tjänster. Vad är det som sker före ett köp, under själva köpet och efter? På så sätt kan du identifiera vad era kunder upplever som bra respektive mindre bra och vilka insatser och vägval er verksamhet bör ta för att skapa konkurrensfördelar och leverera positiva kundupplevelser.


TIPS ATT TÄNKA PÅ

  • Utgå från vision, mission & värderingar när du sätter din strategi
  • Identifiera konkurrensfördelar & nya affärsmöjligheter – bygg utifrån det
  • Kartlägg din kund – hur är upplevelsen av att få hjälp med ett problem som ni löser
  • Förankra internt

 

Vikten av att ha med era medarbetare och förankra arbetet internt är genomgående för hela den digitala transformationen. Det handlar mindre om teknik och väldigt mycket om människor. Det är i organisationen som det avgörs om era digitala satsningar lyckas eller inte. Mer om det kan du läsa under motorn Organisation 

Gå till digitaliseringsmotor 3 – Organisation 

Gå till verktygslåda för digitalisering