Till verktygslådan

De 9 digitala motorerna är:

1. Värderingar, Vision och Mission
2. Strategiarbete
3. Organisation
4. Processer
5. Infrastruktur
6. Data & analys
7. Erbjudande & Intäktsmodell
8. Kontaktytor

9. Relationer

Kolla gärna på filmerna om respektive motor i digitaliseringsguiden eller fördjupa dig om respektive motor här i verktygslådan.

Jobba strategiskt
Att utgå ifrån de 9 digitala motorerna är ett sätt att jobba strategiskt med ditt företags digitala resa. Genom att analysera en motor i taget kan du få en bra överblick kring över de viktigaste insatserna kring digitalisering som ditt företag bör göra redan nu och framåt.

Du kan sedan göra en handlingsplan, fundera kring vad ni som företag har egen kompetens kring och bör göra själva, och med vad ni kan tänkas behöva hjälp från andra.

Så här gör du
Titta på en motor i taget och fundera kring:
Hur ligger vårt företag till när det gäller den här motorn?
Hur skulle vi kunna förbättra oss här?
Vad skulle vi behöva göra?

Metodiken
Metodiken som digitaliseringsguiden och de 9 digitala motorerna bygger på kommer från företaget DigJourney som under många år jobbat med företag och organisationers digitala transformation. Genom att arbeta tillsammans med forskare och företag har de utvecklat en konkret metod för strategiskt digitaliseringsarbete som idag används med framgång av många.

Vill du lära dig mer erbjuder DigJourney föreläsningar, kurser och workshops kring digital transformation och arbetsmetodiken Digital Maturity Matrix.

Läs mer om DigJourney
Digital Maturity Matrix – beskrivning av metodiken
Beställ boken Att leda digital transformation
Gör DigJourneys digitala mognadstest

 

Läs mer om respektive motor här i verktygslådan