Till verktygslådan

I alla förändringsprocesser en verksamhet genomgår är vision, mission och värderingar kraftfulla, för att inte säga nödvändiga,  verktyg för att lyckas. Likaså inom arbetet med att digitalt transformera ditt företag. Innebörden i- och sättet verksamheter använder begreppen på är många. Ofta går de dessutom i varandra. Det viktigaste är att du tydligt kan besvara frågan varför för dina medarbetare när det gäller ert framtida önskeläge (vision), varför ni existerar som företag (mission) och vad som värdesätts för just ert företag (värderingar).


FUNDERA ÖVER FÖLJANDE FRÅGESTÄLLNINGAR

  • Varför finns företaget?
  • Vad är ert framtida önskeläge?
  • Vilka värden skapar verksamheten för era målgrupper/kunder?
  • Vad står ni för?
  • Vad gör företaget?
  • Vad är viktigt för just er?

ETT DIGITALT PERSPEKTIV

I en allt mer digital tid är det viktigt att ditt företags vision och mission speglar och är anpassade utifrån ett digitalt perspektiv. Varför det? Jo därför att din vision och mission ska vara verka för och bygga ditt företag på lång sikt.

Även om framtiden är oviss kan du vara säker på att den kommer att bli allt mer digital och att detta kommer att påverka ditt företag på olika sätt. Därför behöver ditt företag ha vision, mission och värderingar som är anpassade utifrån en allt mer digitaliserad framtid och de beteenden som dina kunder, medarbetare och partners kan tänkas ha då. Med stor sannolikhet kommer de att vara annorlunda än idag.

Så ta en kik på vad du har för målsättningar i er vision, mission och värderingar idag. Fundera kring vilka justeringar som kanske behövs göras redan nu för att säkerställa ditt företags konkurrenskraft.


EN DIGITAL ÖVERGÅNGSVISION

I ett övergångsskede kan det vara effektivt att ha en specifik digital vision – som motiverar och driver just det digitala förändringsarbetet specifikt – på sikt bör dock det digitala perspektivet införlivas i företagets vision i stort.

Vill du ta fram en digital vision så fundera kring varför digitalisering viktigt för just er verksamhet och vad ska det resultera i.

Kan du inte förklara detta klart och tydligt för dina medarbetare kan det vara svårt att få med sig alla på resan. Resultatet kan bli att dina önskade förändringar inte lyckas.


För att sen lyckas med arbetet i praktiken är det viktigt att dina framtidsbilder kompletteras med en tydlig strategi som du kan läsa mer om här.

Gå till digitaliseringsmotor 2 – Strategiarbete

Gå till verktygslåda för digitalisering