Digital marknadsföring – hur krångligt är det egentligen?

I den här workshopserien – inte alls! Coachen Erik Hellquist jobbar som art director och leder dig genom en mix av förinspelat utbildningsmaterial i kombination med digitala workshops.

Genom ett antal digitala föreläsningar samt ett par gemensamma digitala workshops så kommer du få grunderna i hur du som företag kan jobba för att lyckas med din digitala kommunikation.

Innehåll

I följande avsnitt kommer du att lära dig hur du kan nyttja digitala plattformar som Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube och Google för att marknadsföra dig.

Hur går det till?

På ett enkelt sätt får du tillgång till ett antal digitala föreläsningar där vi går igenom följande:

  • Byggstenar för att lyckas med din kommunikation
  • Hur du definierar och följer upp din målgrupp
  • Fördjupning i de vanligaste kanalerna och hur du kan skapa synlighet i dem

En frågestund arrangerades i anslutning till föreläsningarna där deltagarna fick möjlighet att ställa frågor kring hur man på bästa sätt definierar sina målgrupper. Denna träff spelades in och finns här att beskåda.

Det erbjöds en gemensam större workshop där deltagarna samlades digitalt för att tillsammans med en moderator ytterligare fördjupa sig i digital kommunikation. I workshopen fick deltagarna diskutera kring och prova på verktyg för hur man skapar förståelse för vem man vill uppnå kommunikation med, hur man kan särskilja sig från sina konkurrenter och skapa idéer för själva kommunikationen.  Även denna workshop spelades in och finns här att beskåda.

Efter genomförda föreläsningar fick deltagarna tillgång till checklistor innehållande det man bör tänka på i sitt arbete med digital kommunikation kopplat till de olika kanalerna.

Stödmaterial

Här finns stödmaterial i form av guider och mallar i PDF-format som du kan ladda ned.

Finansiering av projektet

Workshopen pågick under februari och mars 2023 har tagits fram av Fröjd för Compare och är finansierad av Tillväxtverket.

 

Introduktion och målgrupp (video)

Välkommen till den första videon i den här workshopen.
Det här är en digital föreläsning som fungerar som en introduktion för dig som är intresserad av att komma igång med din synlighet i digitala kanaler. Vi går igenom vilka byggstenar du har att jobba med, både för din digitala kommunikation men också för ditt varumärke i stort.

Facebook (video)

Det här är en digital föreläsning för dig som är intresserad av Facebook och vill veta mer om vilka möjligheter kanalen erbjuder samt hur du kan jobba med din synlighet på olika sätt.

Instagram (video)

Det här är en digital föreläsning för dig som är intresserad av Instagram och vill veta mer om vilka möjligheter kanalen erbjuder samt hur du kan jobba med din synlighet på olika sätt.

Google (video)

Det här är en digital föreläsning för dig som är intresserad av Google och vill veta mer om vilka möjligheter kanalen erbjuder samt hur du kan jobba med din synlighet på olika sätt.

YouTube (video)

Det här är en digital föreläsning för dig som är intresserad av YouTube och vill veta mer om vilka möjligheter kanalen erbjuder samt hur du kan jobba med din synlighet på olika sätt.

LinkedIn (video)

Det här är en digital föreläsning för dig som är intresserad av LinkedIn och vill veta mer om vilka möjligheter kanalen erbjuder samt hur du kan jobba med din synlighet på olika sätt.

Skärminspelning från workshop 1

Här kan du titta på en skärminspelning av den första workshopen – frågestunden inför den stora workshopen.

Skärminspelning från workshop 2

Hybrid Workshop Digital Marknadsföring.