Se hur VSV Frakt och flera andra företag jobbat med sin digitala resa!

Full koll och jämnare arbetsflöde när skogsentreprenörer rapporterar in jobb via app

VSV Frakt har tagit fram appen Inrapp för att skogsentreprenörer ska kunna rapportera in information från sina uppdrag på plats…

Läs hela caset

Resultatet av digitaliseringen

  • VSV Frakt slipper många telefonsamtal, vilket frigör tid som de kan lägga på kundkontakt istället för administration.
  • De har fått en jämnare arbetsbelastning eftersom de kan arbeta löpande istället för att allt ska ske mellan dag 1 och 10 varje månad.
  • Alla har samma information och ledtiderna blir kortare.
  • De kan analysera orsaker till tidsåtgången vid skogsavverkning.
  • Inrapp har gett ett mervärde hos entreprenörerna, som också tycker att det är ett enklare arbetssätt.

Hittills har tekniken kunnat fixa allt jag önskat så frågan är om jag har önskat mig för lite.

Ingvar Bergh, affärsområdeschef, Skog & Energi

Välkommen till Be digital

Här får du digital inspiration, en guide med ett snabbtest och möjlighet att matcha just dina behov med tänkbara företag som kan hjälpa dig i din digitala resa. För företag i Värmland finns möjligheten att få kostnadsfri stötting från experter.

Digitalisera din verksamhet
Skip to toolbar
Hitta digital kompetens!