Se hur Säffle Plåt och flera andra företag jobbat med sin digitala resa!

Från papper och penna till digital helhetslösning

Säffle Plåt har gått från att hantera allting manuellt till att digitalisera, automatisera och effektivisera processer och rutiner i företaget. …

Läs hela caset

Resultatet av digitaliseringen

  • Full kontroll över interna processer och rutiner
  • Bra översikt över avslutade, pågående och kommande projekt
  • Nöjda och engagerade medarbetare
  • Starkare organisation

Nu kan vi fokusera på annat än och leta i pärmar och papper.Jag kan jobba med affärsutveckling och nya kunder vilket är en helt ny situation för mig som jag håller på att vänja mig vid.

Joacim Claesson, VD Säffle Plåt

Välkommen till Be digital

Här får du digital inspiration, en guide med ett snabbtest och möjlighet att matcha just dina behov med tänkbara företag som kan hjälpa dig i din digitala resa. För företag i Värmland finns möjligheten att få kostnadsfri stötting från experter.

Digitalisera din verksamhet
Skip to toolbar
Hitta digital kompetens!