Se hur Blue Future och flera andra företag jobbat med sin digitala resa!

Utbildningsfilmer i verkstad sprider kunskaper smidigare

Blue Future står inför ett generationsskifte och behöver rekrytera många nya medarbetare till sina tre verkstäder i Kristinehamn; Gustavsvik, Höje…

Läs hela caset

Resultatet av digitaliseringen

  • Vi har väckt ett intresse hos medarbetarna om hur vi kan använda tekniken med läsplattor och smartphones.
  • De flesta rapporterar sin arbetstid i realtid via mobiltelefon eller läsplatta, och skriver dessutom dagbok över vad de gjort under dagen, vilket gör att vi har bättre koll på verksamheten.
  • Med bättre koll i det vardagliga arbetet kan vi justera det som behöver förändras i projekt istället för att bara skicka en faktura när projektet är avslutat.
  • Vi har lösgjort administrativ tid som vi till exempel kan lägga på personalvård i stället.

Det är viktigt med bra benämningar, språk och ton i en digitaliseringsprocess för att få med hela personalen, i alla åldrar.”

Linda Take, VD Blue Future

Skip to toolbar