Till verktygslådan

Vad är det som ska förändras och varför? Vad kommer förändringen förenkla eller tillföra i er verksamhet.

Varför

Hitta det som gör ont och hämmar er utveckling. Medarbetare som suckar över dålig teknik eller krångliga system, kunder som känner frustration inför varje köp eller att bolaget inte når tillväxtmålen på grund av dåliga möjligheter till uppföljning kan vara tre helt olika men viktiga förändringsområden. Det är lätt att redan nu titta på vad men låt oss stanna upp kring varför ett tag.

Ta med informationen från föregående steg och dela in verksamheten i grupper. Kan vara efter avdelning men det skulle även kunna vara uppdelat efter processer. Exempelvis ”produktutveckling till inleverans” eller ”kundbehov till levererad produkt” för att hitta de verkliga kärnområdena.

Träffa sedan drivna medarbetare i workshops inom varje område och fråga dem hur de jobbar idag och i vilka system. Fokusera på vad är det som begränsar dem eller vad är det som saknas: tid, resurser, system eller kunskap?

Detta har två syften dels att få fler inspel om hur ni ska förändra med även en förankring bland medarbetarna för att ni ska skapa förändring. Att tidigt involvera ger alltid ett bättre slutresultat.

Hur

Ni har nu satt ert Varför och har med största sannolikhet även ett antal olika förslag på vad som kan förändras. Nu är det viktigt att fokusera på Hur ni ska göra.

Här finns flera frågeställningar: Vem eller vilka hos er ska delta i arbetet. Har dessa personer även tid och möjlighet att vara med i processen? Kan ni göra det själva eller behöver ni en partner? Har någon av era befintliga leverantörer kunskap i området? Eller behöver ni leta ny leverantör? Hur kan den nya förändringen påverka övriga system? Frågorna kan lätt bli många.

Att ta hjälp i detta skede av någon utomstående kan bespara er tid och pengar. Det finns företag som är specialiserade på att stötta företag i deras digitaliseringsresa. Men det kan så klart vara enklare saker som ni själva kan finns svaren på. Oavsett är det viktigt att skapa en rimlig tidsram och ta fram en budget som känns bra för er.

Vad

Det är först när man förstår Varför och Hur som man ska börja titta på Vad man ska göras. Nu är det läge att titta på vilka olika system som kan finnas på marknaden som kan hjälpa företaget uppnå de grundläggande målen. Ta gärna hjälp av andra kollegor i branschen eller leverantörer för att höra vad de har gjort och vad som blev bättre. Det kan även vara bra att titta på hur andra branscher har gjort. Detta kan inspirera er till att hitta nya lösningar som ni inte tänkt på tidigare.

GÅ VIDARE TILL: 3. TEKNIK OCH FRAMTID

GÅ TILL: BE DIGITALS GUIDE TILL EN EFFEKTIV KRAVSPECIFIKATION