Till verktygslådan

Det är dags att göra en förändring i er verksamhet. För er kan det vara självklart men det är inte lika säkert att en leverantör förstår alla era behov eller kan er bransch tillräckligt mycket. Men det behöver inte vara svårt att komma igång med en kravställning. Utgå från dessa fem punkter

  1. Identifiera
  2. Definiera
  3. Planera
  4. Implementera
  5. Följa upp

Identifiera – vad är det som ska upphandlas?

Är det ett system, hårdvara, konsulter eller är det alla dessa delar? Tänk igenom om det är något som ni ska förvalta själva över tid eller om ni behöver partner över tid.

Definiera – vad vet ni?

Finns det system, plattformar, teknik eller annat som det måste tas hänsyn till eller är beroende av det som ska upphandlas?

Planera

När i tid ska det genomföras och under vilken tidsram samt vilken budget finns

Implementera

Hur ska det genomföras och vem eller vilka (resurser förbises tyvärr ofta), ska vi göra det själva eller behöver vi hjälp

Följa upp

Vilka lärdomar kan vi ta, vad kan vi göra bättre till nästa gång. Gäller såväl leverans som arbetet inför/under kravställandet.

GÅ VIDARE TILL: 2. BÖRJA MED VARFÖR

GÅ TILL: BE DIGITALS GUIDE TILL EN EFFEKTIV KRAVSPECIFIKATION