Till verktygslådan

Vilka krav ska vi fråga efter?

Funktionskrav är viktiga och utgör huvuddelen av de krav vi behöver specificera, men det finns flera andra typer av krav ett system måste uppfylla för att det ska bli lyckat.

Vilka krav ska vi fråga efter?

Funktionskrav är viktiga och utgör huvuddelen av de krav vi behöver specificera, men det finns flera andra typer av krav ett system måste uppfylla för att det ska bli lyckat.

Alla krav som inte uttrycker funktionalitet, exempelvis prestanda eller säkerhet, brukar tillsammans kallas icke-funktionella krav. Det är bra att utgå ifrån ett antal kravkategorier när man frågar efter krav så att man fångar in såväl funktionella som icke-funktionella krav. Några vanliga kategorier är:

Funktionskrav, såsom ”programmet måste kunna skriva ut blankett N1”. Dessa är den vanligaste typen av krav, vilka lättast kan beskrivas i användningsfall och användarberättelser.

Prestandakrav beskriver hur snabbt ett system ska reagera och hur stor kapacitet det behöver ha, t.ex. ”att skapa kundengage- mangssidan som hämtar data från system X och Y får inte ta mer än 5 sekunder. Med 1 000 samtidiga användare får sidladd- ningstiden för startsidan inte ta längre tid än 1 sekund”.

Tillgänglighetskrav, såsom ”systemet måste ha en upptid på 99,5 procent. Förändrad information i databasen ska överföras till den speglade miljön tio gånger per dygn. Den speglade miljön måste kunna startas inom två minuter om problem uppstår”. Tillgänglighetskraven ger oss kunskap om hur affärskritiskt systemet är. För interna system som bara används under normal arbetstid behöver kraven kanske inte vara så höga, men för sociala medier är det kritiskt att systemen fungerar dygnet runt.

Affärskrav/verksamhetskrav kan exempelvis vara att ”programmet måste följa de 12 PCI-kraven för kreditkortshantering”. Ett bokföringsprogram måste följa bokföringslagen. Myndigheter har ofta verksamhetskrav i form av lagar och förordningar.

Dokumentationskrav, såsom ”driftinstruktioner till tekniker” eller ”För nyanställda säljare: kortfattad användarmanual (dokument) och tre korta instruktionsfilmer (max 1 minut) för att använda funktion X, Y och Z”.

Användbarhetskrav, till exempel krav på användarvänlighet. Ibland inkluderar detta krav om tillgänglighet, exempelvis att systemet måste kunna användas av synskadade som använder skärmläsare.

Plattformskrav, såsom ”systemet måste fungera i vår nuvarande Server-miljö (Windows Server X). Informationen ska lagras i vår Microsoft SQL-databas där övrig kundinformation sparas”.

Säkerhetskrav kan vara ”all kommunikation över nätverk måste vara krypterad” eller att systemet följer PCI-standarden för kortbetalningar. Om känsliga data ska lagras (lösenord, födelsenummer etc.) bör det finnas krav på att de hanteras på ett säkert sätt.

Från boken Att arbeta med systemutveckling, Tomas Gustavsson utgiven av Studentlitteratur.

Följ oss

Medfinansieras av

Hjälp mig digitalisera!