Till verktygslådan

Att få erbjudanden och intäktsmodeller att fungera över tid är en stor utmaning för många branscher idag. För många är digitaliseringens påverkan stor och kan innebära stora förändringar av både erbjudande och sätten att tjäna pengar. Tillhör du ett företag som ligger i framkant och tar tillvara på digitaliseringens möjligheter finns det flera sätt att jobba med affärsutveckling och kanske hitta spännande vägar till nya intäkter.

 


ÖKA BETALNINGSVILJAN GENOM DIGITALISERING

Betalningsviljan hos en kund hänger samman med hur väl erbjudandet är anpassat efter kundens behov. Genom digitalisering är möjligheten att anpassa och justera hur mycket kunden betalar, mycket större än tidigare, som även skapar ett värde för kunden. Nedan ser du några exempel.


UTVECKLA DITT BEFINTLIGA ERBJUDANDE

Genom att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter kan du förbättra ditt befintliga erbjudande. För att göra det behöver du förstå kundens behov. Det kan du t ex göra genom att jobba med data & analys. Utifrån det kan du utveckla ditt erbjudande med hjälp av ny digital teknik, till exempel genom att skapa digitala kringtjänster som stödjer din produkt eller tjänst. Det kan t. ex. vara en webbshop, en app, ett spel eller en förbättrad kundupplevelse i det ni redan gör.


UTVECKLA NYA ERBJUDANDEN

För att skapa långsiktig konkurrenskraft i en tid som ständigt förändras kan du nyttja digitaliseringens möjligheter för att utveckla nya konkurrenskraftiga erbjudanden som innebär bättre lösningar för kund och större kundnöjdhet vilket i sin tur ökar kundens betalningsvilja.

Lika viktigt som när du utvecklar ditt befintliga erbjudande är det att förstå dina kunders behov om du väljer att utveckla ett helt nytt erbjudande. Fråga dig själv om dina befintliga tjänster och produkter hotas av digitaliseringen idag och i så fall vilka nya erbjudanden du redan idag behöver börja utveckla?


För att skapa större kundnöjdhet och öka dina kunders betalningsvilja är det viktigt att se över var dina kunder kommer i kontakt med ditt företag och hur du kan utveckla dina kontaktytor tillsammans med ditt erbjudande.
Mer om kontaktytor kan du läsa om här.

Gå vidare till digitaliseringsmotor 8: Kontaktytor

Gå till verktygslåda för digitalisering