Till verktygslådan

För att skapa en positiv upplevelse som genererar affärer krävs kunskap om kanalerna, vart era kunder finns och hur de använder dem.

Historisk har företag pratat till sina kunder, inte med dem. Med de digitala kanalerna finns oändligt med möjligheter för företag att skapa dialog, bygga relationer, öka er försäljning och er konkurrenskraft. Eftersom allt fler företag slåss om utrymmet och informationsflödet ökar gäller det att ha kunskap om vart era kunder finns och hur ni på bästa sätt kan nå dem. Er uppgift är att underlätta för era kunder att komma i kontakt mer er och att skapa en positiv upplevelse som leder till köp. Den bästa marknadsföring ett företag kan få är när ert innehåll är tillräckligt intressant och relevant så att mottagaren sprider ert erbjudande vidare till sina kontakter, eller en journalist som plockar upp det och skriver om det i media.


TIPS ATT TÄNKA PÅ

  • Era kontaktytor som exempelvis er hemsida, Facebook-sida eller er app ska vara en tydlig del av erbjudandet.
  • Idag förväntas vi kunna välja var, när och hur vi tar kontakt med ett företag.
  • Era kontaktytor har olika funktioner, att sälja, marknadsföra, sprida inspiration och kunskap inom ert expertområde, samla in värdefulla fakta om era kunder.
  • Det är många som slåss om det digitala utrymmet – det räcker inte att veta vart era kunder finns, ni måste säkerställa att mötet bidrar till en positiv upplevelse för mottagaren.
  • Kommunikationen sker alltid på mottagarens villkor – du måste tydligt kunna beskriva varför.
  • Innehållet måste vara tillräckligt relevant och intressant.
  • Följ upp dina insatser genom statistik-verktyg – vad fungerade bra och mindre bra? Utveckla och gör mer av det som fungerar.

 

Skillnaden mellan traditionell marknadsföring och digital är att du kan individanpassa dina erbjudanden och relationen med dina nuvarande och potentiella kunder blir allt viktigare. Mer om vikten av att skapa goda relationer kan du läsa om här.

Gå vidare till digitaliseringsmotor 9: Relationer

gå TILL VERKTYGSLÅDA FÖR DIGITALISERING