Till verktygslådan

Infrastruktur kan betyda många olika saker. Inom digitalisering innebär det exempelvis era verktyg, program, system och andra verktyg som dina medarbetare använder som stöd i sitt dagliga arbete.

En effektiv teknisk infrastruktur kan öka produktiviteten, förbättra era erbjudanden, skapa nya intäktsmodeller, underlätta intern och extern kommunikation. Den kan också förenkla försäljning och administration, samt samla in data på nya spännande sätt.


TIPS ATT TÄNKA PÅ

  • Vad skulle kunna göra er tekniska infrastruktur bättre?
  • Vilka nya verktyg, maskiner, utrustning, programvaror etc skulle ni behöva?
  • Hur skulle era processer behöva ändras utifrån det?
  • Er infrastruktur är nära förknippad med era processer och vice versa.

Att bli en digitalt mogen verksamhet inom infrastruktur kräver tillgång till specialistkompetens som kan se och förstå helheten, och vad som krävs för just din verksamhet.

Här kan du se exempel på hur andra företag jobbat med infrastrukturen för att effektivisera och skapa konkurrensfördelar i sin verksamhet, samt vilka delar som de fått hjälp inom.

Gå vidare till digitaliseringsmotor 6: Data & analys

Gå till verktygslåda för digitalisering