Till verktygslådan

Att ha kunskap om, vem och på vilket sätt relationerna ska utvecklas blir avgörande för att lyckas.

Med hjälp av digitala verktyg kan du på individnivå lagra och hämta information om dina kunder. Det gör det möjligt att kommunicera rätt information vid rätt tillfälle som leder närmare, eller rent av leder, till ett köp. Genom data som kontaktinformation, demografisk information, information om transaktioner och personens digitala beteende finns verktyg som automatiskt och i realtid erbjuder den bästa lösningen där även priset anpassas efter individen. Varje person får då en unik nyckel som visar vem som är vem. Det gör det möjligt att lagra och hämta information från olika lösningar och databaser och erbjuda anpassade lösningar och erbjudanden efter individens behov.


VIKTEN AV GODA RELATIONER

De flesta kunder vill ha någon form av engagemang i det företag som de handlar från. De söker en relation där de känner sig respekterade och hörda och där deras engagemang blir besvarat. För att klara av att hantera verksamhetens relationer behöver det finnas en tydlig process och infrastruktur som ska vara en del av er strategi för relationsutveckling. Det görs genom att identifiera, skapa, odla, utveckla och återvinna relationer. Målet är en samlad bild och ett arbetssätt för de kunder som är under bearbetning, andra som har stort engagemang i ert företag och några som är på väg att falla bort.


DIGITALISERINGEN HAR FÖRÄNDRAT KÖPPROCESSEN

Processen att få till ett engagemang från kunden som leder till köp och lojalitet har länge handlat om att först skapa kännedom om företaget och ert erbjudande, för att därefter utveckla och fördjupa den potentiella kundens intresse med en förhoppning om att det ska leda till köp. Idag sker köpprocessen oftast via det digitala och fungerar på samma sätt som tidigare. Skillnaden är hur en potentiell kund påverkas fram till ett köp som ser helt annorlunda ut i den digitala världen. Varje beslut fram till ett köp påverkas av vad den potentiella kunden möter i sitt sökande på en lösning. Det kan till exempel handla om vad nöjda kunder och missnöjda kunder säger. Alla de aktiviteter som sker inom ramen för köpprocessen ger effekter på kundens totala upplevelse av ert företag. Om en kund upplever att det är svårt att köpa och berättar om detta kan det innebära att en annan potentiell kund direkt väljer bort er lösning eller produkt. Är kunden däremot nöjd efter köpet och delar med sig av hur bra bemötande eller engagemang den upplevt kan det påverka någon annan som ligger nära ett köp.


För att bli konkurrenskraftig i en digital värld krävs det att din verksamhet levererar över förväntan genom aktiviteter i alla nivåer. Från behov, inför ett köp, under själva köpet och efter köpet. Det gör ditt företag till en vinnare i en allt med digital tid!

Gå till verktygslåda för digitalisering