Till verktygslådan

En vanlig föreställning är att digitalisering handlar om teknik. Faktum är att det handlar mindre om teknik och väldigt mycket om människor. Det är i organisationen – hos människorna – som det avgörs om era digitala satsningar lyckas eller inte.

Att digitalisera en verksamhet innebär i mångt och mycket att stödja och hjälpa dina medarbetare att dra nytta av de möjligheter och konkurrensfördelar som digitaliseringen ger.

 


TIPS ATT TÄNKA PÅ

Din verksamhets kultur bör präglas av:

 • en vilja att våga testa
 • att våga misslyckas
 • att hänga med i en allt mer snabbrörlig tid
 • att snabbt anpassa er efter nya förutsättningar som skapar konkurrensfördelar för just er verksamhet

 


Tillgång till rätt kompetens

 • Fundera vilken kompetens din verksamhet behöver för att lyckas
 • Hur du kan höja den digitala kunskapsnivån hos dina befintliga medarbetare
 • En miljö som gör det möjligt att ta tillvara på digital kunskap
 • Långsiktig och föränderlig plan för din kompetensförsörjning
 • Kontinuerligt utveckla organisationen, såväl nya som befintliga medarbetare

 


Fundera över er organisationsstruktur:

 • Ska er digitala satsning ligga i en ny verksamhet vid sidan av den befintliga eller vara en del av den befintliga organisationens uppgift?
 • Hur ska den befintliga och den digitala verksamheten mötas?
 • Hur ser ledarskapet ut?
 • Digitalisering kräver ett tätt samarbete mellan olika avdelningar
 • Kanske behöver vissa avdelningar rent av slås ihop?
 • Se till att de olika avdelningarna drar åt samma håll och är i fas med varandra

 

De digitala satsningarna innebär ofta nya förhållnings- och arbetssätt som medarbetarna kanske inte är vana vid. Det är din uppgift som ledare / Det är ledarens uppgift att (?)/ att ge dina medarbetare rätt förutsättningar för att lyckas. För det krävs tydliga processer och aktiviteter som skapar ett långsiktigt värde för era kunder – som du kan läsa mer om här.

Gå till digitaliseringsmotor 4: Processer

Gå till verktygslåda för digitalisering