Till verktygslådan

En process har en början och ett slut, den är återkommande och ska skapa värde för era kunder. Det är verksamhetens processer som kopplar samman er mission, affärsmodell, era medarbetare, valda system och aktiviteter så att leveransen av er produkt eller tjänst fungerar effektivt.


INVOLVERA HELA ORGANISATIONEN

Är din verksamhet uppdelad i olika avdelningar ska processen genomsyra varje avdelning för att säkerställa ett effektivt flöde genom hela organisationen. På så sätt kan ni identifiera vart i processen det fungerar mindre bra och vad som kan effektiviseras ytterligare.


TIPS ATT TÄNKA PÅ

  • Se över ert företags processer – vart kan du hitta förbättringsmöjligheter med hjälp av digital teknik som kan förenkla och frigöra arbetsuppgifter från dina anställda?
  • Engagera dina medarbetare i arbetet med processerna – de är oftast de som vet vart det fungerar bra och mindre bra idag.

För att lyckas krävs det att det finns en infrastruktur som stödjer era processer. Mer om det kan du läsa om här.

Gå vidare till digitaliseringsmotor 5: Infrastruktur

Gå till verktygslåda för digitalisering