Husbilslandet

Effektivare arbete tack vare digitalt affärssystem

För två år sedan gjorde Husbilslandet en stor uppgradering av sina digitala system. De uppdaterade systemen till mer specialanpassade lösningar och därmed har arbetet effektiviserats markant. All information har blivit både tydligare och mer lättillgänglig. Dessutom har allt pappersarbetet minskat för kundtjänst och även stressen som kunnat uppstå i verkstaden tack vare att färre missförstånd uppstått. Digitaliseringen har också gjort det enklare för kunden att följa arbetets gång för att ge bästa möjliga service.

Vad som motiverade oss till digitalisering

  • Det fanns brister i kommunikationen mellan kundtjänst och verkstad. Dels använde vi olika system, vilket ofta ledde till missförstånd, dels kunde kunder få fel information om när deras bilar var klara.
  • Missförstånd i informationen ledde ofta till ett hektiskt schema för både kundtjänst och verkstadsmedarbetare.
  • Mindre pappersarbete innebär ett säkrare system där färre saker kommer bort. Det blir även enklare att följa upp och hantera historik bland kunder.

Vi har jobbat med följande motorer:

1. Vision, misson och värderingar

4. Processer

5. Infrastruktur

Resultatet av digitaliseringen

  • Det har lett till ett effektivare arbetsflöde där framförallt arbetsfördelningen blivit jämnare. Det är nu enklare att ändra om i planeringen.
  • För kundtjänst innebär det färre missförstånd och tydligare översikt av arbetet i verkstaden.
  • Kunden får direkt information om status på sin inlämnade bil via digitala skärmar och sms.
  • Förbättrad marknadsföring då den digitala skärmen i försäljningshallen även kan användas för att lyfta olika kampanjer och event.

Mycket bättre kommunikation mellan kundtjänst och verkstad

Husbilslandets digitalisering bygger på ett affärssystem som ska underlätta arbetet för verkstadsarbetare och kundtjänst. Systemet heter Verendus och är särskilt utvecklat för husbilsbranschen. Det tidigare programmet som användes var främst anpassat för bilar, vilket skapat en del begränsningar. I en husbil finns många fler aspekter att ta hänsyn till då det även finns en boendedel, inte bara en motor.

I verkstaden har de satt upp en skärm med scheman där kundtjänsten kommunicerar ut det arbete som ska utföras. De som arbetar i verkstaden får en tydlig översikt av arbetet och det är enkelt att rapportera mellan verkstad och kundtjänst. Tidigare innebar detta ett arbete där medarbetarna fick gå mellan verkstad och kontor för att medla information.

Det nya systemet Verendus gör det också enkelt för säljaren att direkt lägga in kundens önskemål i ordern och verkstadsarbetarna ser klart och tydligt vilka uppgifter som ska utföras för varje specifik beställning. Kommunikationen mellan verkstadsarbetarna och kundtjänst har kraftigt förbättrats av digitaliseringen. De kan nu rapportera status för varje projekt direkt via en skärm i verkstaden och kundtjänst får alla viktiga uppdateringar.

I försäljningshallen finns också en digital skärm som visar status på kundens bil samt om bilen är redo att hämtas ut. Det skapar ett effektivare arbetsflöde som gör det enklare att kommunicera mellan verkstadsmedarbetare, kundtjänst och även underlättar för kunden som lämnat in sin bil.

Systemet är också kopplat till lagerhantering och reservdelsavdelning, vilket gör att varje gång ett nytt jobb bokas skickas en notis hit för att säkerställa att delarna finns hemma.

Fakta

Husbilslandet startades 1988 på Bäckhems gård i Kristinehamn. Det som började i en liten skala med några husbilar i en lada på en leråker, har växt till att bli en av landets största återförsäljare av husbilar. Idag har de 30 anställda och de senaste åren har de expanderat kraftigt och gjort stora investeringar inom både verkstad och försäljningsdel. I utställningshallen visar de upp ett 20-tal nya husbilar och på gården finns även begagnade exemplar. Totalt har Husbilslandet hundra husbilar i lager och säljer upp emot 500 fordon om året.

Läs mer om företaget

Lärdomar från projektet

  • Det fanns ett visst motstånd i början mot den nya tekniken och de nya programmen.
  • Det är viktigt att vara öppen för nya lösningar som kan utveckla företaget.
  • För att skapa trygghet är det viktigt att utbilda sin personal.

Är ditt företag redo för nästa steg?

Vi guidar ditt företag genom den digitala resan!

Vill du veta mer om de 9 digitaliseringsmotorerna och testa din digitala mognad?

Starta digitaliseringsguiden

Be digital hjälper dig att hitta rätt leverantör

När du vet vilka områden ditt företag ska fokusera på är det dags att matcha dig med rätt företag.

Gå till matchningstjänsten
Skip to toolbar