Poolwater

Automatiskt styrsystem med tio gånger längre livslängd än föregångaren

Poolwater har utvecklat ett eget styrsystem som styr klimatet i pooler automatiskt. Tidigare behövdes en maskinist för att göra rent poolen, dosera rengöringspreparat och ta vattenprover. Badvattenreningen krävde även en specifik installation för varje projekt. Nu kan allt skötas via styrsystemet ”PoolControl”, som hanteras med en användarvänlig touch screen och dessutom anpassar sig efter hur poolen används. Systemet kan även återanvändas i alla Poolwaters installationer.

Vad som motiverade oss till digitalisering

 • Vi eftersträvade bättre konkurrenskraft och behövde därför ett system som gav oss chansen att vinna offentliga upphandlingar. Dessa krävde open source-lösningar, som även andra kan hantera och vidareutveckla.
 • Med ett egenutvecklat system som uppfyller kraven skulle vi kunna lämna anbud själva, utan underleverantör.
 • Vi ville ha en mer hållbar lösning, både när det gäller arbetsmiljö och kostnadseffektivitet.
 • Med en automatiserad process krävs det inte en person som arbetar heltid i källaren under poolen bland alla kemikalier, utan det räcker med ett fåtal timmar i veckan i den miljön.
 • PoolControl har även en beräknad livslängd på cirka 20 år, jämfört med det tidigare systemet som var kopplat till en stationär dator som endast överlevde i två år i den fuktiga miljön.

Vi har jobbat med följande motorer:

4. Processer

5. Infrastruktur

6. Data & analys

Resultatet av digitaliseringen

 • Ökad konkurrenskraft
 • Nu kan vi lämna anbud på de upphandlingar som ställer krav på automatiserade och öppna system (open source).
 • Idag väljer 80-90 procent av kunderna helautomatiserade system - vilket vi kan erbjuda idag.
 • Även om det innebar en relativt stor investeringskostnad att ta fram styrsystemet, tjänar vi in det eftersom vi nu äger det själva och det inte blir någon extra kostnad för varje projekt.
 • Många av våra konkurrenter behöver ha en samarbetspartner som tar fram styrsystemet, medan vi kan göra allt själva.

Effektivisering med hjälp av digital teknik

2010 när vi köpte företaget la vi först krut på att uppdatera det befintliga systemet för en stor kostnad. Men 2014 blev vi rekommenderade att ta fram ett modernare öppet styrsystem med en industri-PLC (Programmable Logic Controller) för att slippa använda stationär dator. I och med att det är öppna data kan systemet anpassas och man kan lägga till de funktioner man önskar.

Vi lockades mycket av att kunna programmera systemet själva eftersom vi såg långsiktiga vinster med det. För att säkerställa användarvänligheten tog vi in konsulthjälp för att ta fram grafiska symboler till PoolControl.

Det blev en lång process, men idag känner vi att det är det bästa vi gjort. Tack vare att systemet är öppet kan kunderna själva uppdatera vid behov, men de kan även ta vår hjälp med felsökning och uppdatering.

Fakta

Tryggt och enkelt. Det är Poolwater.
Poolwater är en komplett leverantör av reningsanläggningar för pooler och bassänger. Det betyder att vi följer kunden hela vägen från planeringsskedet till invigning. Vi utför projektering med konstruktion i 3D, montage och service med egen personal. Allt montage- och installationsarbete leds och kvalitetssäkras av Poolwater på plats. Med mer än 30 års erfarenhet har vi mycket god kunskap om de miljöregler och krav som de lokala miljö- och hälsoförvaltningarna har satt upp

Läs mer om företaget

20

Systemet har en beräknad livslängd på cirka 20 år istället för 2.

2-3 år

Kunderna räknar hem investeringen efter 2-3 år.

$

Poolwater vinner fler upphandlingar.

Lärdomar från projektet

 • Research är viktigt. 
 • Att gå till botten med vad kunden vill ha och utifrån det skicka ut förfrågan till olika leverantörer har stor betydelse.
 • För att inte bli bunden till en kompetens, eller en person är ett öppet system bäst.

Är ditt företag redo för nästa steg?

Vi guidar ditt företag genom den digitala resan!

Vill du veta mer om de 9 digitaliseringsmotorerna och testa din digitala mognad?

Starta digitaliseringsguiden

Be digital hjälper dig att hitta rätt leverantör

När du vet vilka områden ditt företag ska fokusera på är det dags att matcha dig med rätt företag.

Gå till matchningstjänsten
Skip to toolbar